Project Description

ซ่อมถนนทรุด คอนกรีตแตกร้าว ยกปรับระดับพื้นถนนทรุด จังหวัดกรุงเทพ

แก้ไขพื้นถนนทรุด แก้ไขปัญหาถนนทรุดน้ำขัง ซ่อมถนนทรุดแตกร้าว เสริมความแข็งแรงให้กับชั้นดินด้านใต้ เพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำหนักให้กับดินด้านใต้คอนกรีต ไม่ต้องทุบพื้นทิ้งทำใหม่ งานเสร็จไว สะดวกรวดเร็ว ไม่กระทบการสัญจรไปมา เปิดหน้างานให้ใช้ได้ทันทีหลังจากปรับปรุงแก้ไขเสร็จ

  • ซ่อมถนนทรุด ซ่อมคอนกรีตแตกร้าว ถนนทรุด
  • ซ่อมถนนทรุด ซ่อมคอนกรีตแตกร้าว ถนนทรุด