ซ่อมถนนรอบโรงงานด้วยเทคโนโลยีฉีดโพลียูรีเทน ไม่ต้องทุบพื้นทิ้งทำใหม่ ไม่กระทบการสัญจรไปมา เปิดหน้างานได้ทันทีหลังจากปรับปรุงเสร็จ