พื้นถนนที่มีปัญหาการทรุดตัว ซ่อมแซมโดยไม่ต้องทุบพื้นทิ้งทำใหม่ เติมเต็มโพรงด้านใต้ให้เต็ม ยกปรับระดับพื้นขึ้นมาให้ได้ระดับที่ต้องการ แก้ปัญหาถนนทรุดน้ำขัง ยกปรับระดับพื้นถนนทรุด