ซ่อมพื้นโรงงานทรุดบริเวณแนวคาน พื้นในโกดังสินค้า ทำการยกปรับระดับพื้น ด้วยเทคโนโลยีฉีดโพลียูรีเทน ไม่ต้องทุบพื้นทิ้งทำใหม่ ไม่ต้องเคลื่อนย้ายของออกนอกพื้นที่ เปิดหน้างานได้ทันทีหลังจากปรับปรุงเสร็จ