Project Description

ซ่อมพื้นโรงงานทรุด โกดังสินค้าทรุด จังหวัดระยอง

ซ่อมพื้นโกดังสินค้าทรุด เสริมความแข็งแรงให้กับชั้นดินด้านใต้ รองรับน้ำหนักให้กับดินด้านใต้คอนกรีต

  • ซ่อมพื้นโรงงาน ซ่อมพื้นโกดังทรุด
  • ซ่อมพื้นโรงงาน ซ่อมพื้นโกดังทรุด
  • ซ่อมพื้นโรงงาน ซ่อมพื้นโกดังทรุด