Project Description

ซ่อมพื้นทรุด ยกปรับระดับพื้นทรุด บริเวณแนวคาน จังหวัดสระบุรี

ซ่อมพื้นโกดังสินค้าทรุด เสริมความแข็งแรงให้กับชั้นดินด้านใต้ เพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำหนักให้กับดินด้านใต้คอนกรีต ไม่ต้องทุบพื้นทิ้งทำใหม่ งานเสร็จไว สะดวกรวดเร็ว

  • ซ่อมพื้นโรงงาน ซ่อมพื้นโกดังทรุด
  • ซ่อมพื้นโรงงาน ซ่อมพื้นโกดังทรุด
  • ซ่อมพื้นโรงงาน ซ่อมพื้นโกดังทรุด
  • ซ่อมพื้นโรงงาน ซ่อมพื้นโกดังทรุด
  • ซ่อมพื้นโรงงาน ซ่อมพื้นโกดังทรุด
  • ซ่อมพื้นโรงงาน ซ่อมพื้นโกดังทรุด
  • ซ่อมพื้นโรงงาน ซ่อมพื้นโกดังทรุด