ซ่อมพื้นโรงงานทรุด บริเวณแนวคาน จังหวัดระยอง

2024-06-26T14:33:40+07:00

ซ่อมพื้นทรุด ยกปรับระดับพื้นทรุด บริเวณแนวคาน จังหวัดระยอง ซ่อมพื้นโกดังสินค้าทรุด เสริมความแข็งแรงให้กับชั้นดินด้านใต้ เพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำหนักให้กับดินด้านใต้คอนกรีต ไม่ต้องทุบพื้นทิ้งทำใหม่ [...]

ซ่อมพื้นโรงงานทรุด บริเวณแนวคาน จังหวัดระยอง

2024-06-26T13:33:50+07:00

ซ่อมพื้นทรุด ยกปรับระดับพื้นทรุด บริเวณแนวคาน จังหวัดระยอง ซ่อมพื้นโกดังสินค้าทรุด เสริมความแข็งแรงให้กับชั้นดินด้านใต้ เพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำหนักให้กับดินด้านใต้คอนกรีต ไม่ต้องทุบพื้นทิ้งทำใหม่ [...]

ซ่อมพื้นโรงงานทรุด โกดังสินค้าทรุด จังหวัดสระบุรี

2024-06-26T12:29:58+07:00

ซ่อมพื้นทรุด ยกปรับระดับพื้นทรุด บริเวณแนวคาน จังหวัดสระบุรี ซ่อมพื้นโกดังสินค้าทรุด เสริมความแข็งแรงให้กับชั้นดินด้านใต้ เพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำหนักให้กับดินด้านใต้คอนกรีต ไม่ต้องทุบพื้นทิ้งทำใหม่ [...]

ซ่อมพื้นโรงงานทรุด โกดังสินค้าทรุด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2024-06-26T11:32:41+07:00

ซ่อมพื้นทรุด ยกปรับระดับพื้นทรุด บริเวณแนวคานจุดรับโหลดสินค้า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซ่อมพื้นโกดังสินค้าทรุด เสริมความแข็งแรงให้กับชั้นดินด้านใต้ เพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำหนักให้กับดินด้านใต้คอนกรีต [...]

ซ่อมพื้นโรงงานทรุด โกดังสินค้าทรุด จังหวัดระยอง

2024-06-26T11:32:32+07:00

ซ่อมพื้นโรงงานทรุด โกดังสินค้าทรุด จังหวัดระยอง ซ่อมพื้นโกดังสินค้าทรุด เสริมความแข็งแรงให้กับชั้นดินด้านใต้ รองรับน้ำหนักให้กับดินด้านใต้คอนกรีต [...]

Go to Top