ซ่อมพื้นถนนทรุด ยกปรับระดับถนนคอนกรีตในนิคมอุตสาหกรรม

แก้ไขปัญหาน้ำขังบนถนน

งานซ่อมพื้นถนนทรุด ยก-ปรับระดับพื้นถนน แก้ไขปัญหาน้ำขังบนพื้นถนน

  ปัญหาหลักของการทรุดตัวของถนน เกิดจากหลายปัจจัย

เช่น การสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ พื้นที่ที่เคยเป็นที่รับน้ำน้อยลง การปรับพื้นที่เพื่อทำที่อยู่อาศัย ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบให้ถนนเกิดการทรุดตัวขึ้น  เนื่องจากการระบายน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ดินด้านใต้พื้นคอนกรีตเกิดการอ่อนตัว เมื่อรถสัญจรไปมาในพื้นที่ที่มีดินหลวม ทำให้พื้นถนนเกิดการทรุดตัว เป็นแอ่งกระทะ เมื่อถึงฤดูฝน ฝนที่ตกลงมาจะเข้าไปขังตรงบริเวณถนน ในจุดที่เป็นแอ่งกระทะ ทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกได้ หากปล่อยทิ้งไว้นาน อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ การหาแนวทางป้องกัน หรือการแก้ไขปัญหาจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน

น้ำขังบนพื้นถนน
แก้ไขปัญหาน้ำขังบนพื้นถนน
แก้ไขปัญหาน้ำขังบนพื้นถนน

     ปัจจุบันการขนส่งในภาคธุรกิจมีความจำเป็นอย่างมาก ในการส่งออกสินค้าให้ถึงที่หมาย ทั้งเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็ว และคุณภาพของตัวสินค้า การจราจรบนท้องถนนจึงเป็นปัจจัยหลักในการทำให้ระบบขนส่งมีประสิทธิภาพ พื้นถนนที่มีการทรุดตัว หรือพื้นถนนที่มีน้ำขัง อาจเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่จะทำให้การสัญจรไปมาบนท้องเกิดปัญหาติดขัด และส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

    เพื่อรองรับระบบการผลิตงานในภาคธุรกิจ หรือเป็นพื้นที่พิเศษที่ต้องมีการทำงานตลอดเวลา การปิดถนนเพื่อทำการซ่อมแซม การทุบพื้นถนนแล้วทำใหม่ ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่งการปิดจราจรบริเวณถนน เป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งเป็นอย่างมาก วิธีการที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เกิดการทรุดตัว เป็นแอ่งกระทะ น้ำขังบริเวณพื้นถนน ที่รบกวนระบบการจราจรน้อยที่สุด

แก้ไขปัญหาพื้นถนนทรุด

     เทคโนโลยีการฉีดสารโพลียูรีเทน

จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาพื้นถนนทรุดตัวได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยความสามารถของสารโพลียูรีเทนชนิดพิเศษ สามารถขยายตัวได้สูง 10-20 เท่า ซึ่งจะเข้าไปเติมเต็มโพรงช่องว่าง รอบบริเวณจุด ที่เกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินด้านใต้คอนกรีต สาร Polyurethane ได้รับการวิจัยและพัฒนา ให้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 50 ตัน คุณสมบัติของสารจะแทรกตัวไปตามช่องว่างของชั้นดิน รวมตัวกับ ดิน หิน ทราย เมื่อสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จะยกพื้นที่ทรุดขึ้น และยังสามารถไล่น้ำที่มีการขังตัวใต้พื้นคอนกรีตออกมาได้ นอกจากนี้สารโพลียูรีเทนรองรับการสั่นสะเทือนได้ดี ทำให้เหมาะกับพื้นคอนกรีตที่มีการสั่นสะเทือนจากการจราจร วิธีการนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของพื้นคอนกรีตได้อีกด้วย

บริษัทเทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง ได้มีโอกาสในการแก้ไขปัญหา

พื้นถนนทรุดตัวเป็นแอ่งกระทะ น้ำขังบนพื้นถนน โดยใช้หลักการคำนวณค่าระดับพื้นถนน ในการฉีดยกระดับพื้น เพื่อกำหนดทิศทางในการไหลของน้ำให้สามารถระบายออกไปได้อย่างราบรื่น ทำให้ไม่เกิดปัญหา การขังตัวของนำ้ได้อีก

หลักการทำงานซ่อมพื้นถนนทรุด ยก-ปรับระดับพื้นถนน แก้ไขปัญหาน้ำขังบนพื้นถนน


ขั้นตอนการทำงาน

 1. ปิดช่องทางการจราจร 1 ช่องทาง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 2. นำรถปฏิบัติการเข้าจอดบริเวณหน้างาน
 3. ประชุมวางแผนก่อนการทำงาน
 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
 5. ทำการสำรวจวัดระดับพื้นที่ก่อนทำการปรับปรุง
 6. มาร์กจุดเพื่อทำการเจาะ
 7. ติดตั้งเครื่องมือวัดระดับแบบเลเซอร์
 8. เจาะรูขนาด 16 MM ให้ทะลุพื้นคอนกรีต
 9. ลากสายฉีดความยาว 75 เมตร
 10. ทำการฉีดทดสอบตัวอย่าง Polyurethane
 11. ฝังท่อสำหรับฉีดสารเคมี
 12. เริ่มทำการฉีดสารยกปรับระดับพื้น
 13. ตรวจสอบการยกตัวของพื้นคอนกรีต อ่านค่าทุกๆ 0.5 มม. เมื่อพื้นถูกยกขึ้นมา
 14. ทำการเก็บค่าระดับ หลังจากทำการฉีดปรับปรุง
 15. ปิดรูที่เจาะ และ รอยแตกบนพื้นถนน ด้วย Epoxy mortar
แก้ไขปัญหาน้ำขังบนพื้นถนน
ค่าระดับพื้นที่ก่อนทำการปรับปรุง
ค่าระดับพื้นที่หลังทำการปรับปรุง

     บริเวณถนนทางสามแยก เนื่องจากพื้นถนนทรุดตัวเป็นแอ่งกระทะ ทำให้เมื่อฝนตก น้ำจึงเกิดการขังบนถนน และไม่สามารถระบายน้ำให้ไหลออกไปทางเดนได้ หลังจากทำการฉีดยกปรับระดับพื้น โดยใช้หลักการคำนวณค่าระดับพื้นถนน ในการฉีดยกระดับพื้นทำให้สามารถกำหนดทิศทางในการไหลของน้ำได้ จึงไม่เกิดปัญหาการขังตัวของน้ำอีกต่อไป