พื้นโรงจอดรถทรุด

สารบัญ

แก้ไขปัญหาพื้นโรงจอดรถทรุด ด้วยการฉีดสารโพลียูรีเทน

แก้ไขบ้านทรุด พื้นทรุด ด้วยเทคโนโลยี ฉีดสารโพลียูรีเทน (PU Foam)

 

พื้นโรงจอดรถบ้าน หรือ ลานจอดรถ ที่มีปัญหาทรุดตัวเป็นพื้นต่างระดับ หรือพื้นลักษณะทรุดตัวเป็นแอ่งกระทะ (ท้องช้าง) สามารถใช้วิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน (PU Foam) ยกปรับระดับพื้นทรุดได้นั้น ต้องเป็นพื้นที่มีลักษณะแยกอิสระจากโครงสร้างบ้าน (On ground) โดยพื้นด้านล่างต้องไม่มีการลงเสาเข็ม วิธีการนี้เป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็ว ไม่มีฝุ่น หรือเสียงดังรบกวนคนในบ้าน หรือ เพื่อนบ้าน ควบคุมการทำงานด้วยวิศกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จบงานภายใน 1 วัน

ขั้นตอนการซ่อมพื้นทรุด ด้วยสารโพลียูรีเทน (PU Foam)

พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด

ลักษณะพื้นที่หน้างานก่อนทำการปรับปรุง

พื้นโรงจอดรถทรุด

1.ทำการเก็บระดับพื้นที่ก่อนทำการปรับปรุง

พื้นโรงจอดรถทรุด

2.ทำการสกัดพื้นคอนกรีตออก

พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด

3.ทำการตัดคอนกรีตให้เป็นอิสระ

พื้นโรงจอดรถทรุด

4.ทำการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ทุกๆ 1.5 เมตร เพื่อใช้ในการฉีดสาร PU โฟม ปรับระดับยกพื้นที่ทรุดตัว

พื้นโรงจอดรถทรุด

5.ทำการติดตั้งเครื่องมือวัดระดับแบบเลเซอร์ ตรวจสอบการขยับตัวโครงสร้าง ทุกๆ 0.5 mm. เมื่อพื้นที่ทรุดตัวถูกปรับยกขึ้นมา

พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด

6.ทำการฉีดสารขยายตัวสูง PU โฟมเข้าไปเติมเต็มโพรงด้านใต้พื้นผิวทางคอนกรีต คุณสมบัติของสารโพลียูรีเทนจะแทรกตัวไปตามช่องว่างของชั้นดิน และรวมตัวกับดิน หิน ทราย

เมื่อสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จะสามารถยกพื้นที่ทรุดขึ้นมาได้

พื้นโรงจอดรถทรุด

7.พื้นหลังจากทำการยกปรับระดับเสร็จแล้ว

พื้นโรงจอดรถทรุด

8.ทำการปิดรอยแยกด้วยปูนสำเร็จชนิดแห้งเร็ว

ภาพ BEFORE AFTER หลังจากทำการปรับปรุง

พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด

ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


    Share This Story, Choose Your Platform!