ซ่อมแซมพื้นโรงงานอุตสหกรรม

By |2021-11-24T10:10:47+07:00กรกฎาคม 22nd, 2020|Our projects|0 Comments
  • แก้ไขพื้นโรงงานทรุด  ซ่อมพื้นโกดังทรุด ยกปรับระดับพื้นและฐานเครื่องจักรทรุด ฐานแทงค์เอียง

  • แก้พื้นถนนคอนกรีตทรุด ยกปรับระดับถนน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
  • เสริมสร้างความแข็งแรงให้ชั้นดินพื้นโรงงาน ฐานเครื่องจักร แก้ไขฐานเครื่องจักรสั่นสะเทือน

  • ซ่อมแซมรอยแตกร้าวพื้นคอนกรีต ซ่อมขอบ JOIN แตก
  • ฉีดโฟมอุดรอยน้ำรั่วซึมน้ำใต้ดิน
ซ่อมถนนทรุด ไล่น้ำใต้คอนกรีต โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด ปราจีนบุรี2022-11-10T16:18:24+07:00
ซ่อมพื้นโรงงานทรุด รองรับน้ำรถโฟล์คลิฟท์ที่วิ่งผ่าน จังหวัด ชลบุรี2022-11-10T14:57:33+07:00
ซ่อมถนนทรุด คอนกรีตแตกร้าว ลานตู้คอนเทนเนอร์ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี2022-11-08T15:41:27+07:00
ยกปรับระดับพื้นคอนกรีตทรุด แก้ไขน้ำขัง โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ2022-11-08T14:53:43+07:00
แก้ไขปัญหาน้ำขังบนถนน ไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่ จังหวัดระยอง2022-10-29T11:29:42+07:00
ซ่อมพื้นโกดังทรุด บริเวณแนวคาน โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี2022-10-28T14:07:23+07:00
ยกปรับระดับพื้นคอนกรีตบริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาล จังหวัดชัยนาท2022-10-28T11:00:53+07:00
ยกปรับระดับพื้นคอนกรีตบริเวณใต้ฐานเครื่องจักร จังหวัดชลบุรี2022-10-28T11:01:33+07:00
ซ่อมถนนทรุด แก้ไขน้ำขังบนถนน ปั๊มน้ำมัน PTT นครสวรรค์2022-10-27T14:55:23+07:00
ซ่อมถนนทรุด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี2022-10-28T16:18:40+07:00

ซ่อมพื้นโกดังทรุด เสริมความแข็งแรงให้ชั้นดิน บริเวณพื้นที่โกดังสินค้า  นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว โกดังสินค้าหรือคลังสินค้าเป็นพื้นที่สำคัญจุดหนึ่งในระบบงานการผลิต โกดังสินค้าจะทำหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้า ระหว่างรอกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิต [...]

งานยกปรับ ระดับ พื้นคอนกรีต บริเวณลานจอดรถขนส่งสินค้า บริเวณดังกล่าวเกิดการทรุดตัวของพื้นคอนกรีตเนื่องจากรับน้ำหนักของรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมาก ที่ขับผ่านบริเวณนี้ตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังมีน้ำอยู่ใต้คอนกรีต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้พื้นดินด้านใต้มีการทรุดตัวและเกิดเป็นโพรง [...]

แก้ไขปัญหาโพรงจากการทรุดตัว บริเวณพื้นที่รอบโรงงาน โรงงานของคุณกำลังประสบปัญหา พื้นโรงงานทรุด ทำให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นคอนกรีต พื้นที่โดยรอบโรงงาน มีการทรุดตัวต่ำกว่าระดับคาน จนทำให้เกิดโพรงใต้พื้นคอนกรีตเป็นช่องโหว่ [...]

ปัญหาน้ำขังของพื้นลายคอนกรีตจะพบเห็นช่วงหน้าฝนพื้นลานคอนกรีตโรงสีข้าวมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจำทำให้พื้นทรุดเป็นแอ่ง แก้ไขพื้นเป็นแอ่ง น้ำขัง  ด้วยการฉีดสาร PU  ยก-ปรับระดับพื้นแล้วไล่น้ำออก โดยไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่ ขั้นตอนการแก้น้ำขัง [...]

งานแก้พื้นทรุด เนื่องจากโกดังเก็บสินค้ามีชั้นวางของหลายชั้นทำให้พื้นต้องรับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลา ส่งผลทำให้พื้นคอนกรีตเกิดการทรุดตัว เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง เราสามารถแก้ไขพื้นทรุดด้วยวิธีฉีดสารเรซินเติมโพรงและบดอัดดินให้แน่น จากนั้นจะสามารถยกพื้นขึ้นมาให้เรียบเสมอได้ ไม่ต้องทุบทำใหม่ [...]

งานฉีดอุดรอยน้ำรั่วซึมลานจอดรถชั้นใต้ดิน แก้ปัญหาน้ำซึมจากใต้พื้นของห้างสรรพสินค้าจังหวัดอยุธยา ช่วงฝนตกมีน้ำแทรกจากท่อระบายน้ำทำให้พื้นลานจอดรถมีน้ำขังเป็นบริเวณกว้าง เทสล่า เอ็นจิเนียริ่งได้เข้าแก้ไขด้วยการฉีดสารเรซิ่นเติมโพรงและอุดไม่ให้น้ำที่รั่วออกมา ผลที่ได้ไม่มีน้ำซึมจากใต้พื้น ช่วยให้เจ้าของกิจการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย [...]

งานยกปรับระดับพื้นโกดังเก็บสินค้าทรุด จังหวัดระยอง สาเหตุเกิดจากขั้นตอนการบดอัดดินในขณะก่อสร้างไม่แน่นพอ อีกทั้งพื้นต้องแบกรับน้ำหนักของสิ้นค้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการทรุดตัว แก้ไขด้วยเทคโนโลยีใหม่ ฉีด PU โฟมชนิดแข็งพิเศษไม่ต้องทุบทำใหม่ [...]

งานยกปรับระดับพื้นโกดังโรงงานน้ำตาลทรุดตัว จังหวัดกาญจนบุรี สาเหตุเกิดจากขั้นตอนการบดอัดดินในขณะก่อสร้างไม่แน่นพอ อีกทั้งพื้นต้องแบกรับน้ำหนักของสิ้นค้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการทรุดตัว แก้ไขด้วยเทคโนโลยีใหม่ ฉีด PU โฟมชนิดแข็งพิเศษไม่ต้องทุบทำใหม่ [...]

Go to Top