ซ่อมถนนทรุด แตกร้าว

  • ยกปรับระดับพื้นถนนคอนกรีตทรุด

  • แก้ไขคอสะพานทรุด ฉีดสารเรซิ่นเติมโพรงคอสะพาน
  • ซ่อมแซมรอยแตกร้าวพื้นถนนคอนกรีต

  • เติมโพรงใต้คอนกรีตให้เต็ม ซัพพอร์ต พื้นถนนแตกร้าว
  • เสริมผิวแอสฟัลต์ [Asphalt Overlay]
ซ่อมถนนทรุด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง2022-01-06T15:24:51+07:00
ยกปรับระดับพื้นถนนคอนกรีตทรุด ซ่อมรอยแตกร้าว จังหวัดกรุงเทพฯ2021-12-17T15:45:46+07:00
ซ่อมถนนทรุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตพุด2021-12-16T17:24:25+07:00
ยกปรับระดับถนนทรุดตัว บริเวณทางเข้าออกโรงงานอุตสาหกรรม นิคมเกตเวย์2021-11-25T11:06:57+07:00
ซ่อมถนนทรุด แตกร้าว ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด ปราจีนบุรี2021-12-16T13:36:54+07:00
ซ่อมถนนทรุด ถนนแตกร้าว โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด ระยอง2021-11-25T10:19:31+07:00
ซ่อมถนนทรุดในโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ2021-11-25T09:41:14+07:00
เติมเต็มโพรงด้านใต้คอนกรีต แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี2021-11-24T16:55:10+07:00

ซ่อมแซมพื้นทรุด บริเวณลานจอดรถขนส่งสินค้า

By |สิงหาคม 26th, 2019|Categories: ยกปรับ ระดับ พื้นคอนกรีต บริเวณลานจอดรถขนส่งสินค้า|

งานยกปรับ ระดับ พื้นคอนกรีต บริเวณลานจอดรถขนส่งสินค้า บริเวณดังกล่าวเกิดการทรุดตัวของพื้นคอนกรีตเนื่องจากรับน้ำหนักของรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมาก ที่ขับผ่านบริเวณนี้ตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังมีน้ำอยู่ใต้คอนกรีต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้พื้นดินด้านใต้มีการทรุดตัวและเกิดเป็นโพรง [...]

ซ่อมพื้นเป็นแอ่ง แก้ไขน้ำขัง

By |พฤษภาคม 4th, 2018|Categories: ซ่อมพื้นเป็นแอ่ง แก้ไขน้ำขัง|

ปัญหาน้ำขังของพื้นลายคอนกรีตจะพบเห็นช่วงหน้าฝนพื้นลานคอนกรีตโรงสีข้าวมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจำทำให้พื้นทรุดเป็นแอ่ง แก้ไขพื้นเป็นแอ่ง น้ำขัง  ด้วยการฉีดสาร PU  ยก-ปรับระดับพื้นแล้วไล่น้ำออก โดยไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่ ขั้นตอนการแก้น้ำขัง [...]

By |2022-01-06T15:40:45+07:00ธันวาคม 15th, 2021|Our projects|0 Comments

ซ่อมแซมพื้นโรงงานอุตสหกรรม

  • แก้ไขพื้นโรงงานทรุด  ซ่อมพื้นโกดังทรุด ยกปรับระดับพื้นและฐานเครื่องจักรทรุด ฐานแทงค์เอียง

  • แก้พื้นถนนคอนกรีตทรุด ยกปรับระดับถนน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
  • เสริมสร้างความแข็งแรงให้ชั้นดินพื้นโรงงาน ฐานเครื่องจักร แก้ไขฐานเครื่องจักรสั่นสะเทือน

  • ซ่อมแซมรอยแตกร้าวพื้นคอนกรีต ซ่อมขอบ JOIN แตก
  • ฉีดโฟมอุดรอยน้ำรั่วซึมน้ำใต้ดิน
ซ่อมพื้นโรงงานทรุดบริเวณแนวคาน จังหวัด ระยอง2021-12-16T15:00:29+07:00
ปรับปรุงดินด้านใต้ยกปรับระดับพื้นบริเวณทางเข้าออกโกดังสินค้า จังหวัด ระยอง2021-11-22T14:28:03+07:00
ปรับปรุงดินด้านใต้โครงสร้าง ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จังหวัด หนองคาย2021-11-05T11:43:28+07:00
ปรับปรุงคุณภาพดินด้านใต้ ยกปรับระดับพื้นทรุด โรงน้ำตาล จังหวัดกาญจนบุรี2021-11-04T17:41:20+07:00
ปรับปรุงดินด้านใต้ฐานเครื่องจักร สยามมิชชั่นลิน2021-11-04T17:11:00+07:00
ซ่อมพื้นทรุดบริเวณ slab on ground2021-11-04T15:39:26+07:00
ซ่อมพื้นทรุดบริเวณ ท่อส่งก๊าซ CNG2021-11-02T21:59:05+07:00
ซ่อมพื้นทรุดบริเวณ Tank MCLS จังหวัด ระยอง2021-11-02T20:44:21+07:00
ซ่อมพื้นโกดังสินค้าทรุด ceva logistics จุดที่ 1 จังหวัด ชลบุรี2021-11-01T19:01:51+07:00
ซ่อมพื้นโกดังสินค้าทรุด ceva logistics จุดที่ 2 จังหวัด ชลบุรี2021-11-01T19:01:55+07:00

ซ่อมพื้นโกดังทรุด เสริมความแข็งแรงให้ชั้นดิน บริเวณพื้นที่โกดังสินค้า  นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว โกดังสินค้าหรือคลังสินค้าเป็นพื้นที่สำคัญจุดหนึ่งในระบบงานการผลิต โกดังสินค้าจะทำหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้า ระหว่างรอกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิต [...]

งานยกปรับ ระดับ พื้นคอนกรีต บริเวณลานจอดรถขนส่งสินค้า บริเวณดังกล่าวเกิดการทรุดตัวของพื้นคอนกรีตเนื่องจากรับน้ำหนักของรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมาก ที่ขับผ่านบริเวณนี้ตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังมีน้ำอยู่ใต้คอนกรีต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้พื้นดินด้านใต้มีการทรุดตัวและเกิดเป็นโพรง [...]

แก้ไขปัญหาโพรงจากการทรุดตัว บริเวณพื้นที่รอบโรงงาน โรงงานของคุณกำลังประสบปัญหา พื้นโรงงานทรุด ทำให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นคอนกรีต พื้นที่โดยรอบโรงงาน มีการทรุดตัวต่ำกว่าระดับคาน จนทำให้เกิดโพรงใต้พื้นคอนกรีตเป็นช่องโหว่ [...]

ปัญหาน้ำขังของพื้นลายคอนกรีตจะพบเห็นช่วงหน้าฝนพื้นลานคอนกรีตโรงสีข้าวมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจำทำให้พื้นทรุดเป็นแอ่ง แก้ไขพื้นเป็นแอ่ง น้ำขัง  ด้วยการฉีดสาร PU  ยก-ปรับระดับพื้นแล้วไล่น้ำออก โดยไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่ ขั้นตอนการแก้น้ำขัง [...]

งานแก้พื้นทรุด เนื่องจากโกดังเก็บสินค้ามีชั้นวางของหลายชั้นทำให้พื้นต้องรับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลา ส่งผลทำให้พื้นคอนกรีตเกิดการทรุดตัว เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง เราสามารถแก้ไขพื้นทรุดด้วยวิธีฉีดสารเรซินเติมโพรงและบดอัดดินให้แน่น จากนั้นจะสามารถยกพื้นขึ้นมาให้เรียบเสมอได้ ไม่ต้องทุบทำใหม่ [...]

งานฉีดอุดรอยน้ำรั่วซึมลานจอดรถชั้นใต้ดิน แก้ปัญหาน้ำซึมจากใต้พื้นของห้างสรรพสินค้าจังหวัดอยุธยา ช่วงฝนตกมีน้ำแทรกจากท่อระบายน้ำทำให้พื้นลานจอดรถมีน้ำขังเป็นบริเวณกว้าง เทสล่า เอ็นจิเนียริ่งได้เข้าแก้ไขด้วยการฉีดสารเรซิ่นเติมโพรงและอุดไม่ให้น้ำที่รั่วออกมา ผลที่ได้ไม่มีน้ำซึมจากใต้พื้น ช่วยให้เจ้าของกิจการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย [...]

งานยกปรับระดับพื้นโกดังเก็บสินค้าทรุด จังหวัดระยอง สาเหตุเกิดจากขั้นตอนการบดอัดดินในขณะก่อสร้างไม่แน่นพอ อีกทั้งพื้นต้องแบกรับน้ำหนักของสิ้นค้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการทรุดตัว แก้ไขด้วยเทคโนโลยีใหม่ ฉีด PU โฟมชนิดแข็งพิเศษไม่ต้องทุบทำใหม่ [...]

งานยกปรับระดับพื้นโกดังโรงงานน้ำตาลทรุดตัว จังหวัดกาญจนบุรี สาเหตุเกิดจากขั้นตอนการบดอัดดินในขณะก่อสร้างไม่แน่นพอ อีกทั้งพื้นต้องแบกรับน้ำหนักของสิ้นค้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการทรุดตัว แก้ไขด้วยเทคโนโลยีใหม่ ฉีด PU โฟมชนิดแข็งพิเศษไม่ต้องทุบทำใหม่ [...]

By |2021-11-24T10:10:47+07:00กรกฎาคม 22nd, 2020|Our projects|0 Comments
Go to Top