Teslaร่วมกับชุมชนทำบุญทอดกฐินปี2562

csr

คุณอภิวิชญ์ สวัสดิ์วุฒิชัยกุล General Manager และกลุ่มพนักงาน บริษัท เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง
ร่วมทำบุญทอดกฐินเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ณ ที่พักสงฆ์พระบาทเขามะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

โดย การทอดกฐินในครั้งนี้ทางวัดได้นำเงินที่ได้จากการทอดกฐิน นำไปสร้างห้องเก็บของทดแทนหลังเก่าซึ่ง ชำรุด คับแคบ บูรณะกุฏิหลังเก่าพร้อมกับสร้างห้องน้ำสำหรับพระภิกษุสงฆ์

csr
csr

การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่งในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา  สำหรับผู้ที่ได้ร่วมทอดกฐิน นอกจากจะได้สร้างบุญ สร้างกุศลให้กับวัดแล้ว ยังได้ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาประเพณี ทอดกฐิน และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาเข้าวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยพุทธมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย

 

 

Tesla Engineering
ร่วมสืบสารประเพณีไทย ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

logo