แก้ปัญหาโพรงบ้าน

โพรงบ้าน

แก้ปัญหาบ้านทรุดเป็นโพรง ด้วยวิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน

สาเหตุหลักที่ทำให้บ้านเกิดเป็นโพรง

ขั้นตอนการบดอัดดินก่อนเริ่มก่อสร้างบ้าน ไม่แน่นพอ หรือการถมดินไม่นานพอ เมื่อเวลาผ่านไป อัตราการทรุดตัวของดินในประเทศไทยเกิดขึ้นได้ในทุกปี จึงทำให้ดินใต้บ้านเกิดการทรุดตัวขึ้น ซึ่งปัญหาการทรุดตัวของบ้าน จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนหรือบ้านที่มีน้ำท่วม พื้นบ้านที่มีการทรุดตัวต่ำกว่าคานจะเกิดเป็นโพรงรอบบ้าน ทำให้เป็นปัญหากวนใจต่อเจ้าของบ้าน

แก้โพรง

       ปัญหาที่ตามมาหากพื้นใต้บ้านเป็นโพรง

  1. เป็นที่อยู่อาศัย สัตว์มีพิษ สัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค หรือสัตว์เลี้ยงที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ใต้บ้าน
  2. ขยะมูลฝอยที่จะเข้าไปสะสมอยู่ใต้บ้าน
  3. น้ำใต้ดิน น้ำฝน หรือน้ำเสียจากบ้าน ที่จะไหลเข้าไปสะสมอยู่ใต้บ้าน ส่งผลให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ

      วิธีการแก้ปัญหาบ้านเป็นโพรงเบื้องต้น

การนำอิฐหรือกระถางต้นไม้มาปิดจุดที่เป็นโพรงรอบบ้าน เพื่อให้ดูสวยงาม แต่การแก้ไขปัญหาเช่นนี้ อาจเป็นวิธีชั่วคราว เพราะการทรุดตัวใต้บ้านก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วิธีแก้ปัญหาบ้านเป็นโพรง ด้วยการฉีดสารโพลียูรีเทน

ปัจจุบัน บริษัทเทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง ได้เห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงนำนวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหา โพรงรอบบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการฉีดสารโพลียูรีเทน จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา ด้วยความสามารถของสารโพลียูรีเทนชนิดพิเศษ สามารถขยายตัวได้สูง 10-20 เท่า ซึ่งจะเข้าไปเติมเต็มโพรงช่องว่าง รอบบริเวณจุด ที่เกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินด้านใต้คอนกรีต วิธีการนี้จะช่วยแก้ปัญหา และป้องกันสัตว์อันตรายเข้าไปอาศัยด้านในโพรงได้อย่างดีที่สุด

โพรงบ้าน
แก้โพรงบ้าน
แก้โพรงบ้าน
แก้โพรงบ้าน

ขั้นตอนการปิดโพรงบ้านด้วยสารโพลียูรีเทน

  1.    ทำการฝังท่ออลูมิเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 mm เท่านั้น ทุกๆ ระยะห่างกันประมาณ 1.0 – 1.5 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดโพรง
  2.    จากนั้นจะทำการฉีดสารโพลียูรีเทนที่ขยายตัวสูงเข้าไปด้านใต้เพื่อเติมช่องว่าง การขยายตัวของสารโพลียูรีเทนจะเข้าไปเติมโพรงด้านใต้ จนเต็มพื้นที่ และปิดโพรงโดยรอบอย่าง รวดเร็ว
  3.    เมื่อโพรงถูกฉีดจนเติมเต็มด้านล่างแล้วจึงทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการตัดสารที่ล้นเกินออกมาและคืนพื้นที่ให้กับเจ้าของบ้าน

ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


    Share This Story, Choose Your Platform!