แก้ไขปัญหาโกดังสินค้าทรุด สปป.ลาว

ซ่อมพื้นโกดังทรุด

ซ่อมพื้นโกดังทรุด เสริมความแข็งแรงให้ชั้นดิน บริเวณพื้นที่โกดังสินค้า  นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว

โกดังสินค้าหรือคลังสินค้าเป็นพื้นที่สำคัญจุดหนึ่งในระบบงานการผลิต โกดังสินค้าจะทำหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้า ระหว่างรอกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิต และการกระจายสินค้าไปตามที่ต่างๆ เพื่อกิจกรรมการขาย ฉะนั้น อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จำเป็นต้องมีที่ตั้ง ที่ดินที่มีเนื้อที่อย่างเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจคลังสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกต่อระบบขนส่งให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจในการกระจายสินค้า ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ซ่อมพื้นโกดังทรุด
ซ่อมพื้นโกดังทรุด

ลักษณะพื้นที่หน้างาน

ซ่อมพื้นโกดังทรุด

 

พื้นโกดังสินค้ามีการทรุดตัวเป็นพื้นต่างระดับ  เนื่องจากสภาพดินด้านใต้พื้นคอนกรีต อ่อนตัวจึงทำให้เกิดเป็นโพรง และการรับน้ำหนักของตัวสินค้าที่มากเกินไป จึงทำให้พื้นบริเวณด้านข้างของโกดังทรุดตัวเป็นพื้นต่างระดับ

ซ่อมพื้นโกดังทรุด
ซ่อมพื้นโกดังทรุด
ซ่อมพื้นโกดังทรุด

แก้ไขปัญหาโดยการ เสริมความแข็งแรงให้ชั้นดิน และ ปรับยกระดับพื้นโกดังด้วยการฉีดสารโพลียูรีเทน

ซ่อมพื้นโกดังทรุด

ทำการทดสอบสภาพดินด้านใต้โครงสร้างก่อนดำเนินการฉีดสาร

(เครื่อง Kunzelstab Penetrometer Test )

Cone Penetrometer Test (Kunzelstab) เป็นเครื่องมือทดสอบความหนาแน่นชนิดพิเศษที่สามารถใช้หาความหนาแน่นของชั้นดินในแต่ละชั้นด้านใต้ฐานโครงสร้างพื้นได้ลึกสูงสุดถึงที่ระดับ 10 เมตรใต้โครงสร้างและหลังจากนั้นค่าที่ได้รับจะสามารถนำมาใช้ประเมินพื้นที่หน้างานที่จะทำการปรับปรุง
เครื่องมือชนิดนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสำรวจความหนาแน่นของดินโดยหลักการคือ จะใช้ตุ้มน้ำหนัก มาตรฐานขนาด 30 กิโลกรัมตอกลงไปในชั้นดินทุกๆ ความลึกที่ตอกลงได้ 20 เซนติเมตรเพื่อดูความหนาแน่น (แรงต้านทาน) ของดินด้านล่างโครงสร้างซึ่งค่าที่ได้นี้จะถูกแปลงไปเป็น ค่าความหนาแน่นในการรองรับน้ำหนักของดินด้านใต้ (Bearing Capacity) และความหนาแน่นของดินด้านใต้ว่าเป็นลักษณะดินที่หลวม หรือ แน่น เหมาะสมในการรองรับน้ำหนักหรือไม่

ซ่อมพื้นโกดังทรุด
ซ่อมพื้นโกดังทรุด

ผลการทดสอบดินเป็นโพรง และดินหลวมด้านใต้ ลึกสุด 50 เซนติเมตร

ทำการฉีดสารโพลียูรีเทนขยายตัวสูงเข้าไปเติมโพรง ปรับปรุงสภาพชั้นดินด้านใต้ บริเวณพื้นที่โดยรอบโกดัง

ซ่อมพื้นโกดังทรุด
ซ่อมพื้นโกดังทรุด
ซ่อมพื้นโกดังทรุด

การเพิ่มความแข็งแรงชั้นดินด้วยวิธีฉีดทางลึก จะทำการฉีดสารโพลียูรีเทน ผ่านท่อไปยังชั้นดินที่มีปัญหาเพื่อเติมโพรงและบดอัดดินให้มีความหนาแน่นมากขึ้น สุดท้ายจะฉีดใต้ฐานแผ่เพื่อยก – ปรับระดับให้โครงสร้างกลับมาใกล้เคียงระดับเดิมให้มากที่สุด

ทำการฉีดอุดโพรง ยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตที่ทรุดตัว บริเวณด้านในโกดัง

ซ่อมพื้นโกดังทรุด

 

ทำการฉีดโฟมยกปรับระดับพื้นลงไปใต้แผ่นคอนกรีต ผ่านรูที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ทุกๆ 1.2 เมตร สารเคมีจะขยายตัวทันทีและเมื่อขยายตัวเต็มที่จะเติมเต็มช่องว่างและบดอัดพื้นดิน แรงดันจะยกพื้นขึ้นอย่างช้าๆสามารถวัดระดับการยกได้ด้วยแสงเลเซอร์ ตลอดระยะเวลาการทำงาน ดังนั้นการฉีดโฟมยกปรับระดับพื้นจะทำการเพื่อเสริมความแข็งแรงของฐานส่วนล่าง หรือยกพื้นให้ได้ระดับที่ต้องการก็ได้

ข้อดีของการยกพื้นทรุดด้วยการฉีดโฟมยกพื้น

  1.  ประหยัดเวลาในการซ่อมแซม ไม่ต้องทุบพื้นเก่าเพื่อทำใหม่ หลังจากทำการฉีดยกปรับระดับพื้นเสร็จ สามารถเปิดพื้นที่ใช้งานได้ภายใน 15 นาที
  2. ลดการเสียโอกาสทางธุรกิจ การทำงานจะปิดพื้นที่เฉพาะจุด ซึ่งการผลิตยังสามารถดำเนินต่อไปได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร หรือชั้นวางสินค้าออก
  3. พื้นเรียบเสมอ รับน้ำหนักได้มากขึ้น สามารถยก-ปรับระดับพื้นทรุดให้กลับมาเรียบเสมอ และเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากขึ้นถึง 50 ตันต่อตารางเมตร
  4. ทำงานในที่แคบได้ สามารถเข้างานได้ทุกพื้นที่ จุดเด่นคือสายสำหรับฉีดยาว 70 เมตร เข้าถึงได้แม้พื้นที่แคบ เช่นพื้นใต้ชั้นวางสินค้า พื้นใต้เครื่องจักร

ภาพ BEFORE AFTER หลังจากทำการปรับปรุงแก้ไข ด้วยวิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน

ซ่อมพื้นโกดังทรุดซ่อมพื้นโกดังทรุดซ่อมพื้นโกดังทรุด

ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


    Share This Story, Choose Your Platform!