ปัญหานำ้ขังบนท้องถนน

ปัญหาน้ำขังบนพื้นถนนเกิดจากอะไร…?

น้ำขังบนพื้นถนนคอนกรีต

โดยส่วนใหญ่การขังตัวของน้ำเกิดจากการทรุดตัวของพื้นถนนที่รองรับน้ำหนักของรถที่วิ่งสัญจรไปมามากเกินไป

ทำให้ถนนทรุดตัวลงเป็นแอ่งกระทะ  เมื่อถึงฤดูฝน น้ำที่ตกลงมา จะไหลไปรวมตัวบริเวณจุดที่เป็นแอ่งกระทะ

และไม่สามารถไหลออกไปทางช่องระบายน้ำที่อยู่บริเวณริมถนนได้

นี่จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในประเทศไทย ในหลายๆ พื้นที่ ที่มีปัญหาน้ำขังบนท้องถนน

ถนนจะลื่น รถที่วิ่งผ่านไปอาจเสียหลัก  เป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุตามมา

โดยในแต่ละวัน จะมีรถที่วิ่งบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก ยิ่งพื้นที่มีการขนส่ง รถที่ใช้ในการขนส่งส่วนใหญ่
เป็นรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมาก วิ่งติดต่อกันจำนวนหลายๆคัน ถนนบริเวณนั้นก็ยิ่งมีการทรุดตัวเร็วขึ้น

น้ำขังบนพื้นถนนคอนกรีต02

ภาพจำลองการขังตัวของน้ำบริเวณที่ถนนคอนกรีตทรุดตัว

น้ำท่วมขังบริเวณแอ่งกระทะ จะเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหรือช่วงฝนตกก็ได้ ถนนจะมีช่วงเป็นเนินขึ้นลงไม่ได้ราบเรียบเท่ากันทั้งหมด

ทำให้เรามองเห็นเป็นลักษณะการท่วมขังของน้ำบนถนนคอนกรีตเป็นบางจุด ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก หากต้องขับขี่รถในพื้นที่มีน้ำขัง

อาการนี้เราเรียกว่า “อาการเหินน้ำ” ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.liekr.com/post_161245.html

 

อย่างไรก็ตามปัญหาน้ำขังบนท้องถนนอาจมีหลายๆปัจจัยเป็นตัวเสริม ทำให้ถนนหรือการระบายน้ำอาจมีจุดที่ยังมีอุปสรรคขัดขวางในการแก้ไขปัญหาอยู่

แต่ส่ิงหนึ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรพึงระวัง คือการไม่ประมาท และมีสติในการขับขี่พาหนะอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม ขับรถผ่านแอ่งน้ำ..เรื่องอันตรายที่ควรระวัง

https://www.autodeft.com/deftanswer/ขับรถผ่านแอ่งน้ำเรื่องอันตรายที่ควรระวัง


ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


    Share This Story, Choose Your Platform!