ฉีดอุดโพรงใต้พื้นโรงงาน

แก้ไขปัญหาโพรงรอบโรงงานหรือบ้าน

แก้ไขปัญหาโพรงจากการทรุดตัว บริเวณพื้นที่รอบโรงงาน

โรงงานของคุณกำลังประสบปัญหา พื้นโรงงานทรุด ทำให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นคอนกรีต

พื้นที่โดยรอบโรงงาน มีการทรุดตัวต่ำกว่าระดับคาน จนทำให้เกิดโพรงใต้พื้นคอนกรีตเป็นช่องโหว่ นอกจากจะดูไม่สวยงามแล้ว ยังทำให้สัตว์อันตรายเข้ามาอยู่อาศัยได้อีก

โพรงใต้พื้น
พื้นคอนกรีตทรุดตัวจนเป็นโพรงใต้พื้นคอนกรีต
พื้นคอนกรีตทรุดตัวจนเป็นโพรงใต้พื้นคอนกรีต

การทรุดตัวของพื้นคอนกรีต เกิดจากน้ำที่ไหลเข้าไปใต้พื้นคอนกรีต ทำให้ชั้นดินอ่อนตัวและไหลออก จึงทำให้เกิดเป็นโพรงบริเวณโดยรอบโรงงาน

เพื่อรองรับระบบการผลิตงานในภาคธุรกิจ หรือเป็นพื้นที่พิเศษที่ต้องมีการทำงานตลอดเวลา ทำให้หลายๆ บริษัทไม่สามารถปิดพื้นที่หน้างานเป็นเวลานานในการแก้ไขซ่อมแซมได้

เทคโนโลยีการฉีดสารโพลียูรีเทน จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา ด้วยความสามารถของสารโพลียูรีเทนชนิดพิเศษ สามารถขยายตัวได้สูง 10-20 เท่า ซึ่งจะเข้าไปเติมเต็มโพรงช่องว่าง รอบบริเวณจุดที่เกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินด้านใต้คอนกรีต วิธีการนี้จะช่วยแก้ปัญหา และป้องกันสัตว์อันตรายเข้าไปอาศัยด้านในโพรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉีดอุดโพรง ด้วยสารโพลียูรีเทน บริเวณรอบโรงงาน

ฉีดอุดโพรง
ฉีดอุดโพรง
ฉีดอุดโพรง
ฉีดอุดโพรง

ป้องกันและแก้ปัญหา โพรงใต้อาคาร โรงงาน หรือโกดัง 


  1. ขยะมูลฝอยที่เข้าไปสะสมอยู่ใต้อาคาร
  2. สัตว์มีพิษ สัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค ที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ใต้อาคาร
  3. เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ที่มากับ น้ำใต้ดิน น้ำฝน หรือน้ำเสียจากอาคาร ที่จะไหลเข้าไปสะสมอยู่ใต้อาคาร
ฉีดโฟมอุดโพรง
ฉีดโฟมอุดโพรงแก้ไขปัญหา
ฉีดโฟมอุดโพรงแก้ไขปัญหา
ก่อนและหลังฉีดอุดโพรงรอบโรงงาน01
ฉีดอุดโพรงรอบโรงงาน02

ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


    Share This Story, Choose Your Platform!