About [email protected]

This author has not yet filled in any details.
So far [email protected] has created 73 blog entries.

เทสล่าเอ็นจิเนียริ่ง จัดกิจกรรมสัมนาภายในองค์กร ครั้งที่ 1

teslaEngineering

      บริษัทเทสล่าเอ็นจิเนียริ่ง จัดกิจกรรมสัมนาภายในองค์กร หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการสร้างพลังทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตให้ก้าวยผ่านความล้มเหลวไปสู่ความหวัง เพื่อความสำเร็จถ้าเราคิดดี พูดดี และทำดี พร้อมกับสร้างแรงจูงใจต่อการทำงาน ดังนั้นการคิดเชิงบวกจะเป็นพลังในการสร้างความสำเร็จได้ ทั้งกับตนเอง เพื่อนร่วมงาน งาน และองค์กร

การสัมนาในครั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน เพื่อเรียนรู้หลักกการ การจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการคิดบวก รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก มีความเข้าใจในเพื่อนร่วมงานและองค์กรมากขึ้น เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ความประทับใจ การเสียสละ และมิตรภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร

tesla engineering
tesla engineering
tesla engineering

โดยเนื้อหาหลักสูตร เรียนรู้หลักการสร้างทัศนคติเชิงบวก วิธีปรับแนวคิดให้เป็นบวก คิดบวกคืออะไร และประโยชน์จากการคิดบวก การเปลี่ยนวิธีคิด คิดบวกกับเพื่อนร่วมงาน คิดบวกับงาน และคิดบวกกับองค์กร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยพลังความคิดบวก และสร้างจิตสำนึกในการมีเป้าหมายร่วมกัน การสื่อสารทางบวกเพื่อสร้างบรรยกาศสู่ความสำเร็จร่วมกัน สร้างจิตสำนึกในการสื่อสารที่ดี และมีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ เพื่อสร้างผลงานของหน่วยงาน และองค์กร ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ให้แก่ ลูกค้า กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ให้เกิดแนวคิดเชิงบวก สร้างจิตสำนึกรัก สามัคคี ในทีมงาน รักองค์กรด้วยใจปรารถนาอยากอยู่ร่วมกัน และพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ จากความสามัคคีของทีม

กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันรูปแบบกิจกรรมเน้นผลลัพธ์ร่วมกันดังนี้ การสร้างความสัมพันธ์ในทีมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การแนะนำและเป็นตัวอย่างที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องในการแบ่งทีม การประสานการทำงานที่ดีร่วมกันทั้งองค์กร การมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ในการทำกิจกรรม การปลูกจิตสำนึกให้รักองค์กรของตนเอง

เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง มุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากร สร้างทีม สร้างความสามัคคี เพื่อสร้างองค์กรที่แข็งแรง

tesla engineering

By |2020-11-19T14:02:37+07:00พฤศจิกายน 19th, 2020|สัมนาครั้งที่1|0 Comments

บริการปิดโพรงใต้บ้าน แก้ไขปัญหาโพรงรอบบ้าน

ปิดโพรงใต้บ้าน

ดินรอบบ้านทรุดตัว ทำให้เห็นเป็น”โพรงใต้บ้าน” วิธีการแก้ไข


วิธีการแก้ไขปัญหาโพรงรอบบ้านระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ

สาเหตุที่ทำให้ทรุดตัวของดินรอบบ้าน

การสร้างบ้าน หลังจากการถมดิน ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งโดยปกติแล้วต้องรอให้ดินที่ถมเซ็ทตัวให้แน่นเสียก่อน จึงทำการปลูกสิ่งก่อสร้างได้ เป็นสาเหตุหลักทีทำให้เกิดปัญหาโพรงรอบบ้าน การทรุดตัวของดินที่ต่ำกว่าระดับคานจนเกิดเป็นช่องโหว่ให้เห็นนั้น เป็นที่หน้ากังวลใจของคนเป็นเจ้าของบ้านเป็นอย่างมาก นอกจากทำให้ทัศนียภาพของบ้านไม่สวยงามแล้ว ยังอาจทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อันตราย เช่นสัตว์มีพิษเป็นต้น ยังเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคที่มาจากนำ้ฝนทีขังบริเวณใต้โพรงบ้านได้อีกด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีอัตราการยุบตัวของดินทุกๆปี ปีละ 1-2 เซนติเมตร และยุบตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันมีการสูบน้ำบาดาลไปใช้อย่างต่อเนื่อง และนั่นจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่เร่งให้ดินด้านใต้เกิดการยุบตัวมากขึ้นไปอีก นี้จึงเป็นเหตุผล ที่ทำให้พบว่า บ้านในพื้นที่กรุงเทพ และ ปริมณฑล มีปัญหาการทรุดตัว และ เกิดโพรงเป็นส่วนใหญ่ เป็นปัญหาที่หลายบ้านต้องหาวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะหากปล่อยทิ้ง อาจเป็นอันตรายต่อคนในบ้านได้

ปิดโพรงบ้าน
ปิดโพรงบ้าน
ปิดโพรงบ้าน

บริการ”เติมเต็มโพรงด้านใต้” ด้วย วิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน

บริษัทเทสล่าเอ็นจิเนียริ่ง ผู้ให้บริการซ่อมพื้นทรุดและการปิดโพรง ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีจากต่างประเทศเรียกว่า วิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน หรือ PU เข้าไปเติมเต็มโพรงด้านใต้จนเต็ม ซึ่งตัวสาร PU จะมีความแตกต่างจาก PU From ที่ใช้ในบ้านทั่วไป จะมีคุณสมบัติในการขยายตัวสูง 7- 10 เท่าภายในเวลา 10 วินาที มีลักษณะเบาแข็งแรงและทนทาน PU มีน้ำหนัก ~65-100 kgs / 1 Cubic meter ไม่รวมตัวกับน้ำ สามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ เข้ามาช่วยในการซ่อมแซมเติมเต็มโพรงใต้บ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นวัตกรรมการฉีดสาร PU เติมเต็มโพรงใต้บ้านนี้ เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในต่างประเทศมาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี

ขั้นตอนการปิดโพรงด้วยวิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน

ปิดโพรงใต้บ้าน
 • ทางทีมงานนำรถปฏิบัติการเข้าพื้นที่หน้างาน โดยทั้งนี้ การปิดโพรงด้วยการใช้สารPU จะคิดตามปริมาณสารเคมีที่ใช้จริงตามหน้างาน สามารถตรวจสอบปริมาณสารเคมี โดยการเช็คปริมาณสารได้จากมิตเตอร์บนรถปฏิบัติการ ซึ่งทางลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จริง และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการฉีดอุดโพรงให้อยู่ปริมาณตามที่ต้องการ
ปิดโพรงใต้บ้าน
 • ทางทีมงานทำการลากสายฉีด ขนาด 90 เมตร และเริ่มทางการฉีดปิดโพรงรอบบ้าน ด้วยความยาวของสาย ทำให้การปิดโพรงด้วยPU สามารถเข้าถึงได้แม้ในที่แคบ และสามารถเคลื่อนย้ายสายเพื่อฉีดอุดโพรงได้โดยรอบตัวบ้าน
ปิดโพรงใต้บ้าน
 •  ทางทีมงานเริ่มทำการฉีดสารโพลียูรีเทนเพื่อทำการอุดโพรงรอบบ้าน โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการฉีดเฉพาะขอบด้านนอก ซึ่งตัวสาร PU จะมีลักษณะเบาแข็งแรงและทนทาน จะเข้าไปทำการยึดเกาะใต้แนวคานของตัวบ้าน PU จะเข้าไปลึกจากขอบกำแพงประมาณ 50 ซม. ทำให้เมื่อระยะเวลาผ่านไป ดินรอบบ้านอาจเกิดการทรุดตัวลง สาร PU ยังคงเกาะขอบกำแพงไว้ จึงไม่สามารถมองเห็นเป็นรองได้ แต่จะเห็นเป็นเนื้อ PU อยู่
ปิดโพรงใต้บ้าน
 • เมื่อทำการฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะทำการตัดPUที่เป็นส่วนเกินออก เพื่อความสวยงาม หรือทางลูกค้าไม่ต้องการให้ตัดPUออก สามารถนำดินมากลบไว้เพื่อความสวยงามได้

อายุการใช้งาน PU มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงหรือคนในบ้าน
ไม่มีกลิ่นเหม็น มีคุณสมบัติไม่รวมตัวกับน้ำ Hydrophobic (กันน้ำ)

ข้อดีของการปิดโพรงบ้าน ด้วยการฉีดสารโพลียูรีเทน

ขั้นตอนการให้บริการ เติมเต็มโพรงใต้บ้าน ด้วยการฉีดสารโพลียูรีเทน

ปิดโพรงใต้บ้าน
 • สอบถามข้อมูลบริการ โดยทางลูกค้าส่งภาพหน้างานลักษณะโพรงรอบบ้าน ด้วยการนำตลับเมตรมาทำการวัดความลึก ความสูง และความยาวของโพรง เพื่อส่งมาประเมินราคาการเข้าหน้างานให้เบื้องต้นได้คะ
ปิดโพรงใต้บ้าน
 • ทำการนัดหมายเข้าสำรวจหน้างาน เพื่อประเมินราคาในการอุดโพรงใต้บ้าน อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปิดโพรงใต้บ้าน
 • ทำการเสนอราคา รอการอนุมัติ และนัดหมายเข้าพื้นที่หน้างาน
ปิดโพรงใต้บ้าน
 • ทีมงานเข้าหน้างาน ทำการฉีดอุดโพรงตามจุดที่กำหนดไว้ เก็บรายละเอียดพื้นที่หน้างาน สามารถจบงานภายใน 1 วัน

ตัวอย่างผลงานการปิดโพรงด้วยสารโพลียูรีเทน

ปิดโพรงใต้บ้าน

ตัวอย่างผลงานการสำรวจปิดโพรงด้วยสารโพลียูรีเทน ระยะเวลา 1 ปี

ปิดโพรงใต้บ้าน
ปิดโพรงใต้บ้าน
ปิดโพรงใต้บ้าน

เทสล่าเอ็นจิเนียริ่ง ผู้ให้บริการการปิดโพรงใต้บ้าน ด้วยนวัตกรรมการฉีดสารโพลียูรีเทน ยินดีให้คำปรึกษาแก่ ทุกท่านที่สนใจบริการโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งทางลูกค้าสามารถส่งภาพหน้างาน บ้านของท่านมาปรึกษากับทีมงานได้ช่องทางการติดต่อเทสล่ามีทีมให้คำปรึกษาแก่ด้วยความเป็นมิตร

 

ผลงานที่ผ่านมา


ปรึกษาปัญหา  กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


  Share This Story, Choose Your Platform!

  By |2021-06-16T12:56:41+07:00กรกฎาคม 30th, 2020|ปิดโพรงใต้บ้าน|0 Comments

  เติมเต็มโพรงใต้พื้นคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีฉีดสารโพลียูรีเทน เพื่อชะลอการทรุดตัว

  โพรง

  เติมเต็มโพรงใต้พื้นคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีฉีดสารโพลียูรีเทน เพื่อชะลอการทรุดตัว

  By |2020-07-23T11:21:36+07:00กรกฎาคม 23rd, 2020|Void filling house|0 Comments

  ปิดโพรงรอบบ้าน ด้วยเทคโนโลยีฉีดสารโพลียูรีเทน

  ปิดโพรงบ้าน

  ฉีดอุดโพรงรอบบ้าน ด้วยสารโพลียูรีเทน

  By |2020-07-23T11:11:51+07:00กรกฎาคม 23rd, 2020|Void filling house|0 Comments

  ปิดโพรงรอบบ้าน ด้วยเทคโนโลยีฉีดสารโพลียูรีเทน

  ปิดโพรงบ้าน

  ฉีดอุดโพรงรอบบ้าน ด้วยสารโพลียูรีเทน

  สาเหตุที่ทำให้ทรุดตัวของดินรอบบ้าน

  พื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีอัตราการยุบตัวของดินทุกๆ ปี ปีละ 1-2 เซนติเมตร และจะยุบตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันมีการสูบน้ำบาดาลไปใช้อย่างต่อเนื่อง และนั่นจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่เร่งให้ดินด้านใต้เกิดการยุบตัวมากขึ้นไปอีก นี้จึงเป็นเหตุผล ที่ทำให้พบว่า บ้านในพื้นที่กรุงเทพ และ ปริมณฑล มีปัญหาการทรุดตัว และ เกิดโพรงบริเวณรอบตัวบ้านเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆ บ้านต้องหาวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นาน อาจเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อันตรายได้

  บริการ เติมเต็มโพรงด้านใต้  ด้วย วิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน

  บริษัทเทสล่าเอ็นจิเนียริ่ง ผู้ให้บริการซ่อมพื้นทรุดและการปิดโพรง ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีจากต่างประเทศเรียกว่า วิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน หรือ PU เข้าไปเติมเต็มโพรงด้านใต้จนเต็ม ซึ่งตัวสาร PU จะมีความแตกต่างจาก PU From ที่ใช้ในบ้านทั่วไป จะมีคุณสมบัติในการขยายตัวสูง 7- 10 เท่าภายในเวลา 10 วินาที มีลักษณะเบาแข็งแรงและทนทาน PU มีน้ำหนัก ~65-100 kgs / 1 Cubic meter ไม่รวมตัวกับน้ำ สามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้

  เทคโนโลยีนี้จะเข้ามาช่วยในการซ่อมแซมเติมเต็มโพรงใต้บ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การฉีดสาร PU Foam เติมเต็มโพรงใต้บ้าน เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในต่างประเทศมาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี

  ปิดโพรงบ้าน

  ภาพหลังจากทำการฉีดเสร็จ

  ปิดโพรงบ้าน

  ทำการตัดแต่งส่วนที่เกินออกด้วยเลื่อยไฟฟ้า

  ภาพ BEFORE AFTER การฉีดอุดโพรงรอบบ้าน

  ปิดโพรงบ้าน
  ปิดโพรงบ้าน
  ปิดโพรงใต้บ้าน

  ข้อดีของการปิดโพรงบ้าน ด้วยการฉีดสารโพลียูรีเทน

  • สาร PU มีลักษณะเบาแข็งแรงและทนทาน ซึ่งข้อดีของสารชนิดนี้ จะไม่ไปเพิ่ม dead load ให้กับพื้นดินรอบตัวบ้านหรือ ด้านใต้บ้านให้ทรุดตัวลงไปอีก
  • สะดวกรวดเร็ว สามารถจบงานภายใน 1 วัน
  • พื้นที่หน้างานไม่สกปรก เลอะเทอะ หรือมีฝุ่นให้กวนใจ
  • การปรับปรุงโพรงรอบบ้าน ที่ไม่มีเสียงดังรบกวนคนในบ้าน หรือเพื่อนบ้าน

  ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


   Share This Story, Choose Your Platform!

   By |2021-06-14T14:48:49+07:00กรกฎาคม 23rd, 2020|Void filling house|0 Comments

   ซ่อมแซมพื้นถนนทรุด

   • ยกปรับระดับพื้นถนนคอนกรีตทรุด

   • ฉีดสารเรซิ่นเติมโพงคอสะพาน

   • ซ่อมแซมรอยแตกร้าวพื้นถนน

   By |2020-07-22T17:18:54+07:00กรกฎาคม 22nd, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

   ซ่อมแซมพื้นโรงงานอุตสหกรรม

   • แก้ไขพื้นโรงงานทรุด  ซ่อมพื้นโกดังทรุด ยกปรับระดับพื้นและฐานเครื่องจักรทรุด ฐานแทงค์เอียง

   • แก้พื้นถนนคอนกรีตทรุด ยกปรับระดับถนน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
   • เสริมสร้างความแข็งแรงให้ชั้นดินพื้นโรงงาน ฐานเครื่องจักร แก้ไขฐานเครื่องจักรสั่นสะเทือน

   • ซ่อมแซมรอยแตกร้าวพื้นคอนกรีต ซ่อมขอบ JOIN แตก
   • ฉีดโฟมอุดรอยน้ำรั่วซึมน้ำใต้ดิน
   ยกปรับระดับพื้นถนนคอนกรีตทรุด ซ่อมรอยแตกร้าว จังหวัดกรุงเทพฯ2022-10-28T16:16:48+07:00
   ซ่อมถนนทรุด นิคมอุตสาหกรรม ไม่กระทบการสัญจรไปมา2022-10-28T16:15:21+07:00
   ซ่อมพื้นโรงงานทรุดบริเวณแนวคาน จังหวัด ระยอง2022-10-28T16:13:06+07:00
   ยกปรับระดับถนนทรุดตัว บริเวณทางเข้าออกโรงงานอุตสาหกรรม นิคมเกตเวย์2022-10-28T16:11:05+07:00
   ซ่อมถนนทรุด เติมเต็มโพรงด้านใต้คอนกรีต แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี2022-10-28T16:03:36+07:00
   ปรับปรุงดินด้านใต้ยกปรับระดับพื้นบริเวณทางเข้าออกโกดังสินค้า จังหวัด ระยอง2022-10-28T16:01:20+07:00
   ปรับปรุงดินด้านใต้โครงสร้าง ให้แข็งแรง จังหวัด หนองคาย2022-10-28T15:57:30+07:00
   ปรับปรุงคุณภาพดินด้านใต้ ยกปรับระดับพื้นทรุด โรงน้ำตาล จังหวัดกาญจนบุรี2022-10-28T15:55:05+07:00
   ปรับปรุงดินด้านใต้ฐานเครื่องจักร ไม่ต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของออก2022-10-28T15:53:29+07:00
   ซ่อมพื้นทรุดบริเวณ slab on ground2022-10-28T15:16:59+07:00

   By |2021-11-24T10:10:47+07:00กรกฎาคม 22nd, 2020|Our projects|0 Comments

   แก้ไขทุกปัญหาบ้านทรุด Tesla Engineering

   • แก้ไขพื้นโรงจอดรถทรุดตัว ยกปรับระดับพื้นคอนกรีตหน้าบ้าน พื้นสระว่ายน้ำ

   • ยกปรับระดับพื้นถนนทรุดในหมู่บ้าน

   • ฉีดโฟมอุดรอยน้ำรั่วสระว่ายน้ำ

   • ฉีดโฟมปิดโพรงใต้ถุนบ้านป้องกันน้ำเข้า ป้องกันสัตว์ แมลง เข้าไปอาศัย

   • เสริมความแข็งแรงฐานรากโครงสร้างอาคาร

   • งานกันซึมดานฟ้าอาคาร หลังคาบ้าน


   ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


    Share This Story, Choose Your Platform!

    By |2021-06-14T14:00:23+07:00กรกฎาคม 22nd, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

    ยกปรับระดับพื้นโรงจอดรถ ไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่

    พื้นโรงจอดรถทรุด

    แก้ไขปัญหาพื้นโรงจอดรถทรุด ด้วยการฉีดสารโพลียูรีเทน

    แก้ไขบ้านทรุด พื้นทรุด ด้วยเทคโนโลยี ฉีดสารโพลียูรีเทน (PU Foam)

     

    พื้นโรงจอดรถบ้าน หรือ ลานจอดรถ ที่มีปัญหาทรุดตัวเป็นพื้นต่างระดับ หรือพื้นลักษณะทรุดตัวเป็นแอ่งกระทะ (ท้องช้าง) สามารถใช้วิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน (PU Foam) ยกปรับระดับพื้นทรุดได้นั้น ต้องเป็นพื้นที่มีลักษณะแยกอิสระจากโครงสร้างบ้าน (On ground) โดยพื้นด้านล่างต้องไม่มีการลงเสาเข็ม วิธีการนี้เป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็ว ไม่มีฝุ่น หรือเสียงดังรบกวนคนในบ้าน หรือ เพื่อนบ้าน ควบคุมการทำงานด้วยวิศกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จบงานภายใน 1 วัน

    ขั้นตอนการซ่อมพื้นทรุด ด้วยสารโพลียูรีเทน (PU Foam)

    พื้นโรงจอดรถทรุด
    พื้นโรงจอดรถทรุด
    พื้นโรงจอดรถทรุด

    ลักษณะพื้นที่หน้างานก่อนทำการปรับปรุง

    พื้นโรงจอดรถทรุด

    1.ทำการเก็บระดับพื้นที่ก่อนทำการปรับปรุง

    พื้นโรงจอดรถทรุด

    2.ทำการสกัดพื้นคอนกรีตออก

    พื้นโรงจอดรถทรุด
    พื้นโรงจอดรถทรุด

    3.ทำการตัดคอนกรีตให้เป็นอิสระ

    พื้นโรงจอดรถทรุด

    4.ทำการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ทุกๆ 1.5 เมตร เพื่อใช้ในการฉีดสาร PU โฟม ปรับระดับยกพื้นที่ทรุดตัว

    พื้นโรงจอดรถทรุด

    5.ทำการติดตั้งเครื่องมือวัดระดับแบบเลเซอร์ ตรวจสอบการขยับตัวโครงสร้าง ทุกๆ 0.5 mm. เมื่อพื้นที่ทรุดตัวถูกปรับยกขึ้นมา

    พื้นโรงจอดรถทรุด
    พื้นโรงจอดรถทรุด
    พื้นโรงจอดรถทรุด

    6.ทำการฉีดสารขยายตัวสูง PU โฟมเข้าไปเติมเต็มโพรงด้านใต้พื้นผิวทางคอนกรีต คุณสมบัติของสารโพลียูรีเทนจะแทรกตัวไปตามช่องว่างของชั้นดิน และรวมตัวกับดิน หิน ทราย

    เมื่อสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จะสามารถยกพื้นที่ทรุดขึ้นมาได้

    พื้นโรงจอดรถทรุด

    7.พื้นหลังจากทำการยกปรับระดับเสร็จแล้ว

    พื้นโรงจอดรถทรุด

    8.ทำการปิดรอยแยกด้วยปูนสำเร็จชนิดแห้งเร็ว

    ภาพ BEFORE AFTER หลังจากทำการปรับปรุง

    พื้นโรงจอดรถทรุด
    พื้นโรงจอดรถทรุด
    พื้นโรงจอดรถทรุด
    พื้นโรงจอดรถทรุด
    พื้นโรงจอดรถทรุด
    พื้นโรงจอดรถทรุด

    ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


     Share This Story, Choose Your Platform!

     By |2021-06-12T16:32:56+07:00กรกฎาคม 22nd, 2020|HOUSE|0 Comments
     Go to Top