เสริมความแข็งแรงฐานเครื่องจักร

ฐานเครื่องจักรโรงงานเกิดการสั่นสะเทือน เนื่องจากชั้นดินใต้คอนกรีตเริ่มมีโพรง ต่อไปจะทำให้พื้นทรุดตัว เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องจักรสั่นสะเทือนได้ด้วยวิธีฉีดสารเรซิ่น (PU) เข้าไปใต้ฐานบดอัดชั้นดินจนแน่น ไม่ต้องย้ายเครื่องจักรออก ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย รับประกันงาน

ขั้นตอนการเสริมความแข็งแรงใต้ฐานราก

ภาพการทำงาน

ฐานเครื่องจักรสั่น
ฐานเครื่องจักรสั่น
ฐานเครื่องจักรสั่น