ซ่อมอาคารทรุด

 

เสริมความแข็งแรงให้ชั้นดิน SOIL IMPROVEMENT

โครงสร้างอาคารส่วนฐานราก เป็นส่วนพยุงอาคารไว้ทั้งหลัง

บ่อยครั้งที่งานก่อสร้างฐานแผ่ไม่มีการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของดิน และไม่ได้คำนึงถึงระดับน้ำใต้ดิน ทำให้ฐานโครงสร้างเกิดปัญหาการทรุดตัว อาคารเอียงและกำแพงแตกร้าวเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย
……………..

อาคารทรุด
อาคารทรุด

สำรวจสภาพชั้นดินด้วยการทดสอบ PENETROMETER TESTING ด้วยเครื่อง Cone Penetrometer Test

เสริมฐานราก

Cone Penetrometer Test เป็นเครื่องมือทดสอบความหนาแน่นชนิดพิเศษที่สามารถใช้หาความหนาแน่นของชั้นดินในแต่ละชั้นด้านใต้ฐานโครงสร้างพื้นได้ลึกสูงสุดถึงที่ระดับ 10 เมตรใต้โครงสร้างและหลังจากนั้นค่าที่ได้รับจะสามารถนำมาใช้ประเมินพื้นที่หน้างานที่จะทำการปรับปรุง เครื่องมือชนิดนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสำรวจความหนาแน่นของดินโดยหลักการ จะใช้ตุ้มน้ำหนัก มาตรฐานขนาด 30 กิโลกรัมตอกลงไปในชั้นดินทุกๆ ความลึกที่ตอกลงได้ 20 เซนติเมตรเพื่อดูความหนาแน่น (แรงต้านทาน) ของดินด้านล่างโครงสร้างซึ่งค่าที่ได้นี้จะถูกแปลงไปเป็น ค่าความหนาแน่นในการรองรับน้ำหนักของดินด้านใต้ (Bearing Capacity) และความหนาแน่นของดินด้านใต้ว่าเป็นลักษณะดินที่หลวม หรือ แน่น เหมาะสมในการรองรับน้ำหนักหรือไม่


อาคารทรุด

แก้ไขปัญหา การทรุดตัวของโครงสร้างอาคาร

ทำได้โดยการ เสริมความแข็งแรงให้กับชั้นดิน ด้วยเทคโนโลยีการฉีดแบบลึก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว การฉีดแบบลึกของบริษัท เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง สามารถเสริมความแข็งแรงและเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของดินได้ เมื่อฉีดสารโพลียูรีเทนสู่ชั้นดิน สารเคมีจะขยายตัวบดอัดชั้นดิน ณ ระดับความลึกนั้นๆ ให้แน่นและแข็งแรง

การยกโครงสร้าง

ในระหว่างขั้นตอนการเสริมความแข็งแรง หากดินมีความหนาแน่นสูงมาก การยกตัวของโครงสร้างจะเกิดขึ้นใต้ฐานรากอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถตรวจสอบ และควบคุมความแม่นยำ ด้วยเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์

ซ่อมอาคารทรุดเสริมฐานราก

ขั้นตอนการเสริมความแข็งแรงให้กับชั้นดิน

  1. การฉีดระยะแรกเพื่อบดอัด และเสริมความแข็งแรง ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักให้กับพื้นดิน
  2. ระหว่างการฉีดระยะที่สอง การขยายตัวของ สารโพลียูรีเทนทำให้ดินมีความหนาแน่นเพียงพอในการต้านแรงสถิตจากโครงสร้างด้านบนการขยายตัวขึ้นยังเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักในบริเวณนั้นๆ มีค่าสูงกว่าค่าปริมาณที่ต้องการในการรับน้ำหนักสถิต
  3. การปฏิบัติงาน จะกระทำในลักษณะเดียวกันทั้งพื้นที่ เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งบริเวณมีความสามารถในการรับน้ำหนักสม่ำเสมอกัน

วิธีการนี้ยังเหมาะสมอย่างยิ่งกับพื้นที่อาจจะต้องรับน้ำหนักมากขึ้น และต้องการเพิ่มความสามารถในการับน้ำหนักให้กับดิน

การทรุดตัวของอาคาร

การยกลักษณะดังกล่าวยังนำมาประยุกต์ใช้กับโครงสร้างอาคาร หรือบริเวณใกล้เคียงที่ทรุดตัวให้มีความแข็งแกร่ง (Rigidity) พอที่จะทำการปรับระดับ โครงสร้างให้กลับสู่ระดับเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การควบคุมที่แม่นยำด้วยเลเซอร์ และความเร็วในการขยายตัวทำให้มั่นใจว่าผลลัพธ์นั้นแน่นอนและตรวจสอบได้

ซ่อมtankทรุดtankทรุด

ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


    Share This Story, Choose Your Platform!