งานอบรมและสัมมนาการออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัทเทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง ผู้ให้บริการซ่อมพื้นทรุด เขาร่วมกิจกรรมออกบูธให้ความรู้

ในงานอบรมและสัมมนาการออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน จัดโดย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปฐพีและวัสดุสังเคราะห์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติเข้าร่วมอบรมสัมมนา

https://www.facebook.com/isisut.ac.th/

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ที่สนับสนุนการจัดงาน แก่คุณอภิวิชญ์ สวัสวุฒิชัยกุล General Manager บริษัท เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง

    ภายในงาน บริษัทเทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง ผู้ให้บริการซ่อมพื้นทรุด ได้นำนวัตกรรมจากต่างประเทศที่เรียกว่าการฉีดสารโพลียูรีเทนเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นทรุด มาให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้ที่สนใจภายในงาน โดยบริษัทเทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ฉาย VDO ขั้นตอนการทำงานการซ่อมพื้นทรุด ด้วยนวัตกรรมการฉีดโฟมยกพื้น ในแต่ละภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการซ่อมแซมพื้นทรุดสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ทั้งด้านการซ่อมแซมถนนในนิคมอุตสหกรรม การซ่อมแซมพื้นที่โรงงาน และการแก้ไขปัญหาพื้นทรุดในพื้นที่มีการทรุดตัว

ไฮไลท์สำคัญภายในบูธ คือทำการเทสตัวอย่างการขยายตัวของสารเคมี เพื่อทำการทดสอบการยกตุ้มน้ำหนัก ขนาด20 kgs. สารเคมีที่ใช้ในการทดสอบ เป็นการรวมตัวระหว่าง RESIN และ ISO ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เรียกว่าสารโพลียูรีเทน ซึ่งทางเทสล่าใช้สารโพลียูรีเทนในการยกพื้นคอนกรีต เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นทรุดอีกวิธีการหนึ่ง ที่ได้รับการยอมรับจากหลายๆประเทศ งานนี้ได้รับความสนใจ จากผู้ร่วมงาน เข้าร่วมรับชมการสาธิตเป็นจำนวนมาก

 

นอกจากนี้ทางบูธเทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง ได้จัดกิจกรรมแจกของรางวัลภายในบูธ
ได้รับเกียรติจาก คุณอภิวิชญ์ สวัสวุฒิชัยกุล General Manager บริษัท เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีภายในงาน

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
ณ โรงแรม Thames Valley Khao Yai อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ภาพบรรยกาศการออกบูธประชาสัมพันธ์

ในงานอบรมและสัมมนาการออกแบบและประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน

จัดโดย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน


ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


    Share This Story, Choose Your Platform!