PU Foam

วิธีการฉีดสาร Polyurethane ได้รับการวิจัยและพัฒนา ให้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 20 ตันต่อตารางเมตร และมีความสามารถในการยกน้ำหนักได้มากถึง 50 ตันต่อตารางเมตร   คุณสมบัติของสารโพลียูรีเทนจะแทรกตัวไปตามช่องว่างของชั้นดิน รวมตัวกับ ดิน หิน ทราย เมื่อสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จะยกพื้นที่ทรุดขึ้น ทำให้พื้นโรงงาน พื้นถนน ที่ทรุดตัว หรือเป็นพื้นที่ต่างระดับ สามารถยกได้เท่ากับของเดิมหรือตามความต้องการ วัดระดับการยกตัวของพื้นได้ด้วยเครื่องเลเซอร์ ตลอดระยะเวลาการทำงาน   ดูแลควบคุมงานทุกขั้นตอน ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์การทำงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยตรง

PU Foam

ตัวอย่างแสดงผลของการฉีดสารPolyurethane (PU Foam) ลักษณะความหนาแน่นที่แตกต่างกัน สารจะแทรกตัวเข้าไปในชั้นดินอ่อน รอยแตก และช่องว่างเพื่อบดอัดชั้นดินให้แข็งขึ้น

พลียูรีเทน (Polyurethane) หรือเรียกอีกอย่างว่า PU โฟม

เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี ระหว่าง RESIN และ ISO ผสมรวมกันจนเกิดเป็น PU โฟม

ข้อดีของสารโพลียูเทนหรือ PU โฟม

  • ขยายตัวได้ 10 – 20 เท่า สามารถยกพื้นคอนกรีตทีทรุดตัวขึ้นมาได้

  • แข็งตัวเร็วภายใน 7-10 วินาที

  • ไม่ลามไฟ เนื่องจากมีส่วนผสมสารกันไฟ

  • มีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทาน

  • ไม่รวมตัวกับน้ำ สามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้