ยกปรับระดับ “พื้นทรุด” เสริมความแข็งแรงให้ชั้นดิน ในบริเวณพื้นที่โกดังสินค้า นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว

พื้นโกดังทรุดตัวเป็นแอ่งกระทะ

Warehouse sinking floor Deflecting (Bending)

แก้ไขปัญหาน้ำขังในพื้นที่โรงงานด้วยสารโพลียูรีเทน

ซ่อมพื้นถนนทรุด  รอบโรงงาน

งานฉีดอุดน้ำรั่วซึม

วีดีโอซ่อมพื้นโกดัง

วีดีโอซ่อมพื้นโรงจอดรถ

ยกปรับระดับพื้นทรุดบริเวณรางระบายน้ำ

วีดีโอซ่อมพื้นโรงงาน / พื้นที่อุตสาหรรม

ฉีดอุดโพรงรอบบ้านหรืออาคารป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาอยู่อาศัย