ยก ปรับระดับพื้นถนนคอนกรีตทรุด เนื่องจากโรงงานมีรถบรรทุกหนัก วิ่งเข้า-ออกตลอดเวลา ทำให้พื้นคอนกรีตเกิดการทรุดตัวแล้วมีน้ำขัง ทำให้พื้นจะทรุดตัวลงเรื่อยๆ เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง แก้ไขด้วยการฉีดสารเรซิ่นเติมโพรงแล้วยกพื้นที่รุดขึ้นมาได้ ไม่ต้องปิดถนน ไม่ต้องทุบ ประหยัดเวลา ใช้เวลาทำงาน 2 วัน

ขั้นตอนการยกปรับระดับพื้นคอนกรีต

ภาพการทำงาน

ยก ปรับระดับพื้นถนนโรงงาน
ซ่อมรอยแตกร้าวบนถนน
แก้ไขรอยแตกร้าวบนถนน