แทงค์เอียง

ฐานแทงค์สารเคมีทรุดเอียงเนื่องจากบรรจุสารเคมีอยู่ตลอดเวลา และมีรางระบายน้ำซึมเข้าใต้ฐานทำให้ชั้นดินอ่อนตัว เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง สามารถแก้ไขปัญหาแทงค์ทรุดเอียงได้ ด้วยวิธีฉีดสารเรซิ่น (PU) ลงไปเติมโพรงใต้ฐานจนเต็มแล้วยก ปรับระดับฐานที่ทรุดขึ้นมาจนเรียบเสมอ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย

ภาพการทำงาน

ยก ปรับระดับแทงค์เอียง
ยก ปรับระดับแทงค์เอียง
ยก ปรับระดับแทงค์เอียง
ยก ปรับระดับแทงค์เอียง