ผลงาน2021-12-16T10:52:03+07:00

ผลงานที่ผ่านมา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้ เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง ช่วยแก้ปัญหาให้คุณ

ซ่อมพื้นโรงงานทรุดบริเวณแนวคาน จังหวัด ระยอง2021-12-16T15:00:29+07:00
ปรับปรุงดินด้านใต้ยกปรับระดับพื้นบริเวณทางเข้าออกโกดังสินค้า จังหวัด ระยอง2021-11-22T14:28:03+07:00
ปรับปรุงดินด้านใต้โครงสร้าง ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จังหวัด หนองคาย2021-11-05T11:43:28+07:00
ปรับปรุงคุณภาพดินด้านใต้ ยกปรับระดับพื้นทรุด โรงน้ำตาล จังหวัดกาญจนบุรี2021-11-04T17:41:20+07:00
ปรับปรุงดินด้านใต้ฐานเครื่องจักร สยามมิชชั่นลิน2021-11-04T17:11:00+07:00
ซ่อมพื้นทรุดบริเวณ slab on ground2021-11-04T15:39:26+07:00
ซ่อมพื้นทรุดบริเวณ ท่อส่งก๊าซ CNG2021-11-02T21:59:05+07:00
ซ่อมพื้นทรุดบริเวณ Tank จังหวัด ระยอง2022-08-02T11:40:58+07:00
ซ่อมพื้นโกดังสินค้าทรุด ceva logistics จุดที่ 1 จังหวัด ชลบุรี2021-11-01T19:01:51+07:00
ซ่อมพื้นโกดังสินค้าทรุด ceva logistics จุดที่ 2 จังหวัด ชลบุรี2021-11-01T19:01:55+07:00
Go to Top