ปัญหาน้ำขังของพื้นลายคอนกรีตจะพบเห็นช่วงหน้าฝนพื้นลานคอนกรีตโรงสีข้าวมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจำทำให้พื้นทรุดเป็นแอ่ง

แก้ไขพื้นเป็นแอ่ง น้ำขัง  ด้วยการฉีดสาร PU  ยก-ปรับระดับพื้นแล้วไล่น้ำออก โดยไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่

ขั้นตอนการแก้น้ำขัง

สำรวจ แก้พื้นน้ำขัง

1.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดับพื้นหน้างานเพื่อนำประเมินการฉีด PU

เจาะ แก้น้ำขัง

2. เจาะรูขนาด 16 มม. ให้ทุละพื้นลานคอนกรีต

ฉีด PU ซ่อมพื้นเป็นแอ่ง แก้น้ำขัง

3. ฉีด PU เติมโพรงให้เต็ม สารจะขยายตัวยกพื้นขึ้นและไล่น้ำออกจนแห้ง

ปิดรูด้วยปูนแห้งเร็ว

4. ปิดรูที่เจาะด้วยปูนแห้งเร็วป้องกันน้ำเข้า

ภาพก่อน-หลังทำงาน

แก้ไขปัญหาน้ำขัง

ก่อน

แก้ไขปัญหาน้ำขัง

หลัง

จุดเด่นของวิธีฉีดสาร POLYURETHANE ทำให้เราแตกต่างและเข้าถึงการแก้ปัญหา

ซ่อมพื้นทรุด
  •  ประหยัดเวลาในการซ่อมแซมพื้นทรุด

ไม่ต้องทุบพื้นเก่าเพื่อทำใหม่ ใช้เวลาหลังจากทำการฉีดยกปรับระดับพื้นเสร็จ สามารถเปิดพื้นที่ใช้งานได้ภายใน 15 นาที งานส่วนมากแล้วเสร็จใน 1 วัน

พื้นทรุด
  • ลดการเสียโอกาสทางธุรกิจ

การซ่อมพื้นทรุดจะปิดพื้นที่เฉพาะจุดซึ่งการผลิตยังสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหรือขั้นวางสินค้าออก

ซ่อมพื้นทรุด พื้นทรุด
  • พื้นเรียบเสมอ รับน้ำหนักได้มากขึ้น

สามารถยกปรับระดับพื้นทรุดให้กลับมาเรียบเสมอ และเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากถึง 20 ตันต่อตารางเมตร และมีความสามารถในการยกน้ำหนักได้มากถึง 50 ตันต่อตารางเมตร

ซ่อมพื้นทรุด พื้นทรุด
  • ทำงานในที่แคบได้

สามารถเข้าทำงานได้ทุกพื้นที่ จุดเด่นคือสายสำหรับฉีดยาว 90 เมตร เข้าถึงได้แม้พื้นที่แคบ เช่น พื้นใต้ชั้นวางสินค้า พื้นใต้เครื่องจักร และพื้นอับอากาศ


ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ