ซ่อมแซมพื้นทรุดโกดังสินค้า

ยกปรับระดับพื้นทรุด ซ่อมแซมพื้นทรุดตัว บริเวณพื้นที่โกดังสินค้า

สารบัญ

 พื้นโรงงานทรุด พื้นโกดังสินค้าทรุด ทำให้ระบบงานขนส่งมีปัญหา

TESLA ENGINEERING ขอแนะนำ นวัตกรรมใหม่ การฉีดสารโพลียูรีเทนเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นทรุด ซอมแซมพื้นทรุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่ ช่วยให้ระบบการขนส่งของคุณไม่สะดุด วิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน หรือ PU สามารถตอบโจทย์การซ่อมแซมพื้นทรุดให้กับธุรกิจคุณ


    โกดังสินค้าหรือคลังสินค้าเป็นพื้นที่สำคัญจุดหนึ่งในระบบงานการผลิต โกดังสินค้าจะทำหน้าที่ในการเก็บสินค้ารักษาสินค้า ระหว่างรอกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิต และการกระจายสินค้าไปตามที่ต่างๆ เพื่อกิจกรรมการขาย

    ฉะนั้น อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จำเป็นต้องมีที่ตั้ง ที่ดินที่มีเนื้อที่อย่างเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจคลังสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกต่อระบบขนส่งให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจในการกระจายสินค้า ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย

 

แก้ไขปัญหาพื้นทรุดโกดังสินค้า

ปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ


พื้นที่ที่มีการทรุดตัวจนเกิดเป็นพื้นที่ต่างระดับ มีผลกระทบต่อระบบการขนส่งสินค้าอย่างมาก ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเข้าออกบริเวณคลังสินค้า จะต้องผ่านจุดต่างระดับ เพื่อขนถ่ายสินค้าเข้าออกเป็นประจำ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น สินค้าอาจตกหล่น จนเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินของบริษัทและเสียโอกาสทางธุรกิจ หากพื้นบริเวณนั้นมีการทรุดตัวเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลกระทบในระบบการขนส่งระยะยาว ซึ่งจะนำมาสู่การปิดพื้นที่โกดังสินค้าหรือคลังสินค้า เพื่อปรับปรุงสถานที่

     บริษัทเทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง ได้มีโอกาสเข้ามาแก้ไขปัญหา การทรุดตัวของพื้นที่โกดังสินค้าให้มีประสิทธิภาพในระบบขนส่งมากยิ่งขึ้น โดยการนำนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี ยก-ปรับระดับพื้นด้วยสารโพลียูรีเทน เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจของคุณ ลดความผิดพลาดในการดำเนินงานคลังสินค้า สามารถป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานคลังสินค้า ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้กระบวนการทางธุรกิจ สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแบบยั่งยืน

ตัวอย่างผลงานที่ทาง Tesla Engineering ได้เข้าไปปรับปรุงแก้ไ

ลักษณะหน้างาน บริเวณประตูทางเข้าออกขนส่งสินค้า จากการสำรวจ พื้นที่มีการทรุดตัว เนื่องจากการรองรับระบบขนส่งสินค้าเข้าออกไปมา ติดต่อกันเป็นเวลานาน จนทำให้ชั้นดินใต้พื้นคอนกรีตเกิดการทรุดตัวเป็นพื้นต่างระดับ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อระบบงานการขนส่งสินค้า


การฉีดสารโพลียูรีเทน หรือ PU โฟม ใต้พื้นที่ทรุด

คุณสมบัติของสารโพลียูรีเทน จะแทรกตัวไปตามช่องว่างของชั้นดิน และรวมตัวกับ ดิน หิน ทราย  เมื่อสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จะยกพื้นที่ทรุดขึ้นมาได้

ซ่อมแซมพื้นทรุดโกดังสินค้า
  • ไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่

  • ไม่ต้องปิดหน้างานในการทำงาน
    (ปิดเฉพาะจุดที่มีปัญหา)

  • ประหยัดเวลา ลดการเสียโอกาสของธุรกิจ

  • ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ

   อย่างไรก็ตามปัญหาการทรุดตัวของพื้นดิน อาจมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง วิธีการนี้เป็นอีกแนวทางนึง ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบทำงานการดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว


ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


    Share This Story, Choose Your Platform!