พื้นโรงจอดรถทรุด

สารบัญ

แก้ไขปัญหาพื้นโรงจอดรถทรุด ด้วยการฉีดสารโพลียูรีเทน

พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด

ลักษณะพื้นที่หน้างานก่อนทำการปรับปรุง

พื้นโรงจอดรถทรุด

ทำการเก็บระดับพื้นที่ก่อนทำการปรับปรุง

พื้นโรงจอดรถทรุด

ทำการสกัดพื้นคอนกรีตออก

พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด

ทำการตัดคอนกรีตให้เป็นอิสระ

พื้นโรงจอดรถทรุด

ทำการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ทุกๆ 1.5 เมตร เพื่อใช้ในการฉีดสาร PU โฟม ปรับระดับยกพื้นที่ทรุดตัว

พื้นโรงจอดรถทรุด

ทำการติดตั้งเครื่องมือวัดระดับแบบเลเซอร์ ตรวจสอบการขยับตัวโครงสร้าง ทุกๆ 0.5 mm. เมื่อพื้นที่ทรุดตัวถูกปรับยกขึ้นมา

พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด

ทำการฉีดสารขยายตัวสูง PU โฟมเข้าไปเติมเต็มโพรงด้านใต้พื้นผิวทางคอนกรีต คุณสมบัติของสารโพลียูรีเทนจะแทรกตัวไปตามช่องว่างของชั้นดิน และรวมตัวกับดิน หิน ทราย

เมื่อสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จะสามารถยกพื้นที่ทรุดขึ้นมาได้

พื้นโรงจอดรถทรุด

พื้นหลังจากทำการยกปรับระดับเสร็จแล้ว

พื้นโรงจอดรถทรุด

ทำการปิดรอยแยกด้วยปูนสำเร็จชนิดแห้งเร็ว

ภาพ BEFORE AFTER หลังจากทำการปรับปรุง

พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด
พื้นโรงจอดรถทรุด