info@tesla.co.th

/info@tesla.co.th

About info@tesla.co.th

This author has not yet filled in any details.
So far info@tesla.co.th has created 24 blog entries.

ยกปรับระดับพื้นทรุด ซ่อมแซมพื้นทรุด

ซ่อมแซมพื้นทรุดโกดังสินค้า

ยกปรับระดับพื้นทรุด ซ่อมแซมพื้นทรุดตัว บริเวณพื้นที่โกดังสินค้า

 พื้นโรงงานทรุด พื้นโกดังสินค้าทรุด ทำให้ระบบงานขนส่งมีปัญหา

TESLA ENGINEERING ขอแนะนำ นวัตกรรมใหม่ การฉีดสารโพลียูรีเทนเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นทรุด ซอมแซมพื้นทรุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่ ช่วยให้ระบบการขนส่งของคุณไม่สะดุด วิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน หรือ PU สามารถตอบโจทย์การซ่อมแซมพื้นทรุดให้กับธุรกิจคุณ


    โกดังสินค้าหรือคลังสินค้าเป็นพื้นที่สำคัญจุดหนึ่งในระบบงานการผลิต โกดังสินค้าจะทำหน้าที่ในการเก็บสินค้ารักษาสินค้า ระหว่างรอกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิต และการกระจายสินค้าไปตามที่ต่างๆ เพื่อกิจกรรมการขาย

    ฉะนั้น อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จำเป็นต้องมีที่ตั้ง ที่ดินที่มีเนื้อที่อย่างเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจคลังสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกต่อระบบขนส่งให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจในการกระจายสินค้า ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย

 

แก้ไขปัญหาพื้นทรุดโกดังสินค้า

ปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ


พื้นที่ที่มีการทรุดตัวจนเกิดเป็นพื้นที่ต่างระดับ มีผลกระทบต่อระบบการขนส่งสินค้าอย่างมาก ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเข้าออกบริเวณคลังสินค้า จะต้องผ่านจุดต่างระดับ เพื่อขนถ่ายสินค้าเข้าออกเป็นประจำ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น สินค้าอาจตกหล่น จนเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินของบริษัทและเสียโอกาสทางธุรกิจ หากพื้นบริเวณนั้นมีการทรุดตัวเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลกระทบในระบบการขนส่งระยะยาว ซึ่งจะนำมาสู่การปิดพื้นที่โกดังสินค้าหรือคลังสินค้า เพื่อปรับปรุงสถานที่

     บริษัทเทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง ได้มีโอกาสเข้ามาแก้ไขปัญหา การทรุดตัวของพื้นที่โกดังสินค้าให้มีประสิทธิภาพในระบบขนส่งมากยิ่งขึ้น โดยการนำนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี ยก-ปรับระดับพื้นด้วยสารโพลียูรีเทน เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจของคุณ ลดความผิดพลาดในการดำเนินงานคลังสินค้า สามารถป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานคลังสินค้า ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้กระบวนการทางธุรกิจ สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแบบยั่งยืน

ตัวอย่างผลงานที่ทาง Tesla Engineering ได้เข้าไปปรับปรุงแก้ไ

ลักษณะหน้างาน บริเวณประตูทางเข้าออกขนส่งสินค้า จากการสำรวจ พื้นที่มีการทรุดตัว เนื่องจากการรองรับระบบขนส่งสินค้าเข้าออกไปมา ติดต่อกันเป็นเวลานาน จนทำให้ชั้นดินใต้พื้นคอนกรีตเกิดการทรุดตัวเป็นพื้นต่างระดับ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อระบบงานการขนส่งสินค้า


การฉีดสารโพลียูรีเทน หรือ PU โฟม ใต้พื้นที่ทรุด

คุณสมบัติของสารโพลียูรีเทน จะแทรกตัวไปตามช่องว่างของชั้นดิน และรวมตัวกับ ดิน หิน ทราย  เมื่อสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จะยกพื้นที่ทรุดขึ้นมาได้

ซ่อมแซมพื้นทรุดโกดังสินค้า
  • ไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่

  • ไม่ต้องปิดหน้างานในการทำงาน
    (ปิดเฉพาะจุดที่มีปัญหา)

  • ประหยัดเวลา ลดการเสียโอกาสของธุรกิจ

  • ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ

   อย่างไรก็ตามปัญหาการทรุดตัวของพื้นดิน อาจมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง วิธีการนี้เป็นอีกแนวทางนึง ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบทำงานการดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว


ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


By |2019-10-07T10:54:53+07:00กรกฎาคม 23rd, 2019|ซ่อมพื้นทรุด|0 Comments

ปัญหานำ้ขังบนท้องถนน

สาระความรู้ซ่อมพื้นทรุด
น้ำขังบนพื้นถนนคอนกรีต

ปัญหาน้ำขังบนพื้นถนนเกิดจากอะไร…?

โดยส่วนใหญ่การขังตัวของน้ำเกิดจากการทรุดตัวของพื้นถนนที่รองรับน้ำหนักของรถที่วิ่งสัญจรไปมามากเกินไป

ทำให้ถนนทรุดตัวลงเป็นแอ่งกระทะ  เมื่อถึงฤดูฝน น้ำที่ตกลงมา จะไหลไปรวมตัวบริเวณจุดที่เป็นแอ่งกระทะ

และไม่สามารถไหลออกไปทางช่องระบายน้ำที่อยู่บริเวณริมถนนได้

นี่จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในประเทศไทย ในหลายๆ พื้นที่ ที่มีปัญหาน้ำขังบนท้องถนน

ถนนจะลื่น รถที่วิ่งผ่านไปอาจเสียหลัก  เป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุตามมา

โดยในแต่ละวัน จะมีรถที่วิ่งบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก ยิ่งพื้นที่มีการขนส่ง รถที่ใช้ในการขนส่งส่วนใหญ่
เป็นรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมาก วิ่งติดต่อกันจำนวนหลายๆคัน ถนนบริเวณนั้นก็ยิ่งมีการทรุดตัวเร็วขึ้น

น้ำขังบนพื้นถนนคอนกรีต02

ภาพจำลองการขังตัวของน้ำบริเวณที่ถนนคอนกรีตทรุดตัว

น้ำท่วมขังบริเวณแอ่งกระทะ จะเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหรือช่วงฝนตกก็ได้ ถนนจะมีช่วงเป็นเนินขึ้นลงไม่ได้ราบเรียบเท่ากันทั้งหมด

ทำให้เรามองเห็นเป็นลักษณะการท่วมขังของน้ำบนถนนคอนกรีตเป็นบางจุด ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก หากต้องขับขี่รถในพื้นที่มีน้ำขัง

อาการนี้เราเรียกว่า “อาการเหินน้ำ” ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.liekr.com/post_161245.html

อย่างไรก็ตามปัญหาน้ำขังบนท้องถนนอาจมีหลายๆปัจจัยเป็นตัวเสริม ทำให้ถนนหรือการระบายน้ำอาจมีจุดที่ยังมีอุปสรรคขัดขวางในการแก้ไขปัญหาอยู่

แต่ส่ิงหนึ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรพึงระวัง คือการไม่ประมาท และมีสติในการขับขี่พาหนะอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม ขับรถผ่านแอ่งน้ำ..เรื่องอันตรายที่ควรระวัง

https://www.autodeft.com/deftanswer/ขับรถผ่านแอ่งน้ำเรื่องอันตรายที่ควรระวัง

ซ่อมพื้นเป็นแอ่ง แก้ไขน้ำขัง

ปัญหาน้ำขังของพื้นลายคอนกรีตจะพบเห็นช่วงหน้าฝนพื้นลานคอนกรีตโรงสีข้าวมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจำทำให้พื้นทรุดเป็นแอ่ง

แก้ไขพื้นเป็นแอ่ง น้ำขัง  ด้วยการฉีดสาร PU  ยก-ปรับระดับพื้นแล้วไล่น้ำออก

ขั้นตอนการแก้น้ำขัง

สำรวจ แก้พื้นน้ำขัง

1.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดับพื้นหน้างานเพื่อนำประเมินการฉีด PU

เจาะ แก้น้ำขัง

2. เจาะรูขนาด 16 มม. ให้ทุละพื้นลานคอนกรีต

ฉีด PU ซ่อมพื้นเป็นแอ่ง แก้น้ำขัง

3. ฉีด PU เติมโพรงให้เต็ม สารจะขยายตัวยกพื้นขึ้นและไล่น้ำออกจนแห้ง

ปิดรูด้วยปูนแห้งเร็ว

4. ปิดรูที่เจาะด้วยปูนแห้งเร็วป้องกันน้ำเข้า

ภาพก่อน-หลังทำงาน

แก้น้ำขัง-ก่อน

ก่อน

หลัง

ซ่อมพื้นโรงงานทรุด ยกพื้นโรงงาน ระยอง

แก้พื้นทรุด โรงงานอมตะซิตี้

งานแก้พื้นทรุด เนื่องจากโกดังเก็บสินค้ามีชั้นวางของหลายชั้นทำให้พื้นต้องรับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลา ส่งผลทำให้พื้นคอนกรีตเกิดการทรุดตัว เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง เราสามารถแก้ไขพื้นทรุดด้วยวิธีฉีดสารเรซินเติมโพรงและบดอัดดินให้แน่น จากนั้นจะสามารถยกพื้นขึ้นมาให้เรียบเสมอได้ ไม่ต้องทุบทำใหม่ ไม่ต้องเคลื่อนย้ายของออก

ขั้นตอนการยกปรับระดับพื้นคอนกรีต

แก้พื้นทรุด โรงงานระยอง

ก่อนทำงาน

แก้พื้นโรงงานทรุด

หลังทำงาน

แก้พื้นโรงงาน โกดังทรุด

ก่อนทำงาน

หลังทำงาน

งานแก้พื้นถนนทรุดโรงงาน ระยอง

งานแก้พื้นทรุด ถนนในโรงงาน จังหวัดระยอง เนื่องจากโกดังสินค้ามีรถบรรทุกวันผ่านตลอดเวลาทำให้พื้นถนนทรุดตัว 5 จุด ใช้วิธีแก้ไขด้วยการฉีดโฟม PU เติมโพรงใต้พื้นคอนกรีตแล้วยกพื้นขึ้นมา ประหยัดเวลา ไม่ต้องทุบทำใหม่

ขั้นตอนการยกปรับระดับพื้นคอนกรีต

แก้ไขพื้นถนนทรุด
ซ่อมแซมพื้นถนนทรุด
ยกพื้นถนนโรงงานทรุด

By |2018-03-14T12:22:31+07:00มีนาคม 14th, 2018|ซ่อมพื้นถนนทรุด|0 Comments

เสริมความแข็งแรงใต้ฐานเครื่องจักร จ.นครราชสีมา

เสริมความแข็งแรงฐานเครื่องจักร

ฐานเครื่องจักรโรงงานเกิดการสั่นสะเทือน เนื่องจากชั้นดินใต้คอนกรีตเริ่มมีโพรง ต่อไปจะทำให้พื้นทรุดตัว เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องจักรสั่นสะเทือนได้ด้วยวิธีฉีดสารเรซิ่น (PU) เข้าไปใต้ฐานบดอัดชั้นดินจนแน่น ไม่ต้องย้ายเครื่องจักรออก ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย รับประกันงาน

ขั้นตอนการเสริมความแข็งแรงใต้ฐานราก

ภาพการทำงาน

ฐานเครื่องจักรสั่น
ฐานเครื่องจักรสั่น
ฐานเครื่องจักรสั่น

By |2018-03-14T10:39:03+07:00กุมภาพันธ์ 21st, 2018|เสริมความแข็งแรงชั้นดิน|0 Comments

ยกปรับระดับฐานแทงค์สารเคมีทรุดเอียง จ.ระยอง

แทงค์เอียง

ฐานแทงค์สารเคมีทรุดเอียงเนื่องจากบรรจุสารเคมีอยู่ตลอดเวลา และมีรางระบายน้ำซึมเข้าใต้ฐานทำให้ชั้นดินอ่อนตัว เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง สามารถแก้ไขปัญหาแทงค์ทรุดเอียงได้ ด้วยวิธีฉีดสารเรซิ่น (PU) ลงไปเติมโพรงใต้ฐานจนเต็มแล้วยก ปรับระดับฐานที่ทรุดขึ้นมาจนเรียบเสมอ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย

ภาพการทำงาน

ยก ปรับระดับแทงค์เอียง
ยก ปรับระดับแทงค์เอียง
ยก ปรับระดับแทงค์เอียง
ยก ปรับระดับแทงค์เอียง

By |2018-02-26T00:02:10+07:00กุมภาพันธ์ 21st, 2018|เสริมความแข็งแรงชั้นดิน|0 Comments

ฉีดอุดรอยน้ำรั่วซึมลานจอดรถชั้นใต้ดิน จ.อยุธยา

ฉีดโฟมอุดน้ำไหล

งานฉีดอุดรอยน้ำรั่วซึมลานจอดรถชั้นใต้ดิน แก้ปัญหาน้ำซึมจากใต้พื้นของห้างสรรพสินค้าจังหวัดอยุธยา ช่วงฝนตกมีน้ำแทรกจากท่อระบายน้ำทำให้พื้นลานจอดรถมีน้ำขังเป็นบริเวณกว้าง เทสล่า เอ็นจิเนียริ่งได้เข้าแก้ไขด้วยการฉีดสารเรซิ่นเติมโพรงและอุดไม่ให้น้ำที่รั่วออกมา ผลที่ได้ไม่มีน้ำซึมจากใต้พื้น ช่วยให้เจ้าของกิจการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

By |2018-02-26T00:02:41+07:00กุมภาพันธ์ 14th, 2018|ฉีดอุดรอยน้ำรั่วซึม|0 Comments

งานแก้ไขพื้นโกดังสินค้าทรุด จ.ระยอง

ซ่อมพื้นโกดังทรุด

งานยกปรับระดับพื้นโกดังเก็บสินค้าทรุด จังหวัดระยอง สาเหตุเกิดจากขั้นตอนการบดอัดดินในขณะก่อสร้างไม่แน่นพอ อีกทั้งพื้นต้องแบกรับน้ำหนักของสิ้นค้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการทรุดตัว แก้ไขด้วยเทคโนโลยีใหม่ ฉีด PU โฟมชนิดแข็งพิเศษไม่ต้องทุบทำใหม่ ไม่ต้องปิดการผลิต

ขั้นตอนการยกปรับระดับพื้นคอนกรีต

พื้นโกดังสินค้าทรุด
ยกพื้นโกดังโรงงานทรุด
By |2018-03-15T00:14:46+07:00กุมภาพันธ์ 12th, 2018|ซ่อมพื้นโรงงานทรุด|0 Comments

งานยกพื้นถนนคอนกรีตทรุด จ.ชลบุรี

ยกพื้นถนนทรุด

งานยกพื้นถนนคอนกรีตทรุด ในโรงงานงานจังหวัดชลบุรี พื้นถนนทางเข้าหน้าโรงงานเกิดการทรุดตัวเนื่องจากมีรถบรรทุกหนักเข้า-ออกตลอด แก้ไขด้วยการฉีดสารเรซิ่นขยายตัวสูงลงใต้พื้น ฉีดยกจนพื้นขึ้นมาเรียบเสมอ

 

ขั้นตอนการยกปรับระดับพื้นคอนกรีต

แก้ไขพื้นถนนทรุด
ยกพื้นถนนโรงงาน
แก้ไขพื้นถนนโรงงานทรุด
แก้ไขพื้นถนนโรงงานแตกร้าว
By |2018-03-14T11:03:29+07:00กุมภาพันธ์ 11th, 2018|ซ่อมพื้นถนนทรุด|0 Comments