About [email protected]

This author has not yet filled in any details.
So far [email protected] has created 25 blog entries.

ฉีดอุดโพรงใต้พื้นโรงงาน

แก้ไขปัญหาโพรงรอบโรงงานหรือบ้าน

แก้ไขปัญหาโพรงจากการทรุดตัว บริเวณพื้นที่รอบโรงงาน

โรงงานของคุณกำลังประสบปัญหา พื้นโรงงานทรุด ทำให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นคอนกรีต

พื้นที่โดยรอบโรงงาน มีการทรุดตัวต่ำกว่าระดับคาน จนทำให้เกิดโพรงใต้พื้นคอนกรีตเป็นช่องโหว่ นอกจากจะดูไม่สวยงามแล้ว ยังทำให้สัตว์อันตรายเข้ามาอยู่อาศัยได้อีก

โพรงใต้พื้น
พื้นคอนกรีตทรุดตัวจนเป็นโพรงใต้พื้นคอนกรีต
พื้นคอนกรีตทรุดตัวจนเป็นโพรงใต้พื้นคอนกรีต

การทรุดตัวของพื้นคอนกรีต เกิดจากน้ำที่ไหลเข้าไปใต้พื้นคอนกรีต ทำให้ชั้นดินอ่อนตัวและไหลออก จึงทำให้เกิดเป็นโพรงบริเวณโดยรอบโรงงาน

เพื่อรองรับระบบการผลิตงานในภาคธุรกิจ หรือเป็นพื้นที่พิเศษที่ต้องมีการทำงานตลอดเวลา ทำให้หลายๆ บริษัทไม่สามารถปิดพื้นที่หน้างานเป็นเวลานานในการแก้ไขซ่อมแซมได้

เทคโนโลยีการฉีดสารโพลียูรีเทน จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา ด้วยความสามารถของสารโพลียูรีเทนชนิดพิเศษ สามารถขยายตัวได้สูง 10-20 เท่า ซึ่งจะเข้าไปเติมเต็มโพรงช่องว่าง รอบบริเวณจุดที่เกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินด้านใต้คอนกรีต วิธีการนี้จะช่วยแก้ปัญหา และป้องกันสัตว์อันตรายเข้าไปอาศัยด้านในโพรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉีดอุดโพรง ด้วยสารโพลียูรีเทน บริเวณรอบโรงงาน

ฉีดอุดโพรง
ฉีดอุดโพรง
ฉีดอุดโพรง
ฉีดอุดโพรง

ป้องกันและแก้ปัญหา โพรงใต้อาคาร โรงงาน หรือโกดัง 


  1. ขยะมูลฝอยที่เข้าไปสะสมอยู่ใต้อาคาร
  2. สัตว์มีพิษ สัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค ที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ใต้อาคาร
  3. เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ที่มากับ น้ำใต้ดิน น้ำฝน หรือน้ำเสียจากอาคาร ที่จะไหลเข้าไปสะสมอยู่ใต้อาคาร
ฉีดโฟมอุดโพรง
ฉีดโฟมอุดโพรงแก้ไขปัญหา
ฉีดโฟมอุดโพรงแก้ไขปัญหา
ก่อนและหลังฉีดอุดโพรงรอบโรงงาน01
ฉีดอุดโพรงรอบโรงงาน02

ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


ยกปรับระดับพื้นทรุด ซ่อมแซมพื้นทรุด

ซ่อมแซมพื้นทรุดโกดังสินค้า

ยกปรับระดับพื้นทรุด ซ่อมแซมพื้นทรุดตัว บริเวณพื้นที่โกดังสินค้า

 พื้นโรงงานทรุด พื้นโกดังสินค้าทรุด ทำให้ระบบงานขนส่งมีปัญหา

TESLA ENGINEERING ขอแนะนำ นวัตกรรมใหม่ การฉีดสารโพลียูรีเทนเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นทรุด ซอมแซมพื้นทรุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่ ช่วยให้ระบบการขนส่งของคุณไม่สะดุด วิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน หรือ PU สามารถตอบโจทย์การซ่อมแซมพื้นทรุดให้กับธุรกิจคุณ


    โกดังสินค้าหรือคลังสินค้าเป็นพื้นที่สำคัญจุดหนึ่งในระบบงานการผลิต โกดังสินค้าจะทำหน้าที่ในการเก็บสินค้ารักษาสินค้า ระหว่างรอกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิต และการกระจายสินค้าไปตามที่ต่างๆ เพื่อกิจกรรมการขาย

    ฉะนั้น อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จำเป็นต้องมีที่ตั้ง ที่ดินที่มีเนื้อที่อย่างเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจคลังสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกต่อระบบขนส่งให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจในการกระจายสินค้า ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย

 

แก้ไขปัญหาพื้นทรุดโกดังสินค้า

ปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ


พื้นที่ที่มีการทรุดตัวจนเกิดเป็นพื้นที่ต่างระดับ มีผลกระทบต่อระบบการขนส่งสินค้าอย่างมาก ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเข้าออกบริเวณคลังสินค้า จะต้องผ่านจุดต่างระดับ เพื่อขนถ่ายสินค้าเข้าออกเป็นประจำ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น สินค้าอาจตกหล่น จนเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินของบริษัทและเสียโอกาสทางธุรกิจ หากพื้นบริเวณนั้นมีการทรุดตัวเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลกระทบในระบบการขนส่งระยะยาว ซึ่งจะนำมาสู่การปิดพื้นที่โกดังสินค้าหรือคลังสินค้า เพื่อปรับปรุงสถานที่

     บริษัทเทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง ได้มีโอกาสเข้ามาแก้ไขปัญหา การทรุดตัวของพื้นที่โกดังสินค้าให้มีประสิทธิภาพในระบบขนส่งมากยิ่งขึ้น โดยการนำนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี ยก-ปรับระดับพื้นด้วยสารโพลียูรีเทน เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจของคุณ ลดความผิดพลาดในการดำเนินงานคลังสินค้า สามารถป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานคลังสินค้า ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้กระบวนการทางธุรกิจ สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแบบยั่งยืน

ตัวอย่างผลงานที่ทาง Tesla Engineering ได้เข้าไปปรับปรุงแก้ไ

ลักษณะหน้างาน บริเวณประตูทางเข้าออกขนส่งสินค้า จากการสำรวจ พื้นที่มีการทรุดตัว เนื่องจากการรองรับระบบขนส่งสินค้าเข้าออกไปมา ติดต่อกันเป็นเวลานาน จนทำให้ชั้นดินใต้พื้นคอนกรีตเกิดการทรุดตัวเป็นพื้นต่างระดับ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อระบบงานการขนส่งสินค้า


การฉีดสารโพลียูรีเทน หรือ PU โฟม ใต้พื้นที่ทรุด

คุณสมบัติของสารโพลียูรีเทน จะแทรกตัวไปตามช่องว่างของชั้นดิน และรวมตัวกับ ดิน หิน ทราย  เมื่อสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จะยกพื้นที่ทรุดขึ้นมาได้

ซ่อมแซมพื้นทรุดโกดังสินค้า
  • ไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่

  • ไม่ต้องปิดหน้างานในการทำงาน
    (ปิดเฉพาะจุดที่มีปัญหา)

  • ประหยัดเวลา ลดการเสียโอกาสของธุรกิจ

  • ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ

   อย่างไรก็ตามปัญหาการทรุดตัวของพื้นดิน อาจมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง วิธีการนี้เป็นอีกแนวทางนึง ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบทำงานการดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว


ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


By |2019-10-07T10:54:53+07:00กรกฎาคม 23rd, 2019|ซ่อมพื้นทรุด|0 Comments

ปัญหานำ้ขังบนท้องถนน

ปัญหาน้ำขังบนพื้นถนนเกิดจากอะไร…?

น้ำขังบนพื้นถนนคอนกรีต

โดยส่วนใหญ่การขังตัวของน้ำเกิดจากการทรุดตัวของพื้นถนนที่รองรับน้ำหนักของรถที่วิ่งสัญจรไปมามากเกินไป

ทำให้ถนนทรุดตัวลงเป็นแอ่งกระทะ  เมื่อถึงฤดูฝน น้ำที่ตกลงมา จะไหลไปรวมตัวบริเวณจุดที่เป็นแอ่งกระทะ

และไม่สามารถไหลออกไปทางช่องระบายน้ำที่อยู่บริเวณริมถนนได้

นี่จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในประเทศไทย ในหลายๆ พื้นที่ ที่มีปัญหาน้ำขังบนท้องถนน

ถนนจะลื่น รถที่วิ่งผ่านไปอาจเสียหลัก  เป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุตามมา

โดยในแต่ละวัน จะมีรถที่วิ่งบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก ยิ่งพื้นที่มีการขนส่ง รถที่ใช้ในการขนส่งส่วนใหญ่
เป็นรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมาก วิ่งติดต่อกันจำนวนหลายๆคัน ถนนบริเวณนั้นก็ยิ่งมีการทรุดตัวเร็วขึ้น

น้ำขังบนพื้นถนนคอนกรีต02

ภาพจำลองการขังตัวของน้ำบริเวณที่ถนนคอนกรีตทรุดตัว

น้ำท่วมขังบริเวณแอ่งกระทะ จะเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหรือช่วงฝนตกก็ได้ ถนนจะมีช่วงเป็นเนินขึ้นลงไม่ได้ราบเรียบเท่ากันทั้งหมด

ทำให้เรามองเห็นเป็นลักษณะการท่วมขังของน้ำบนถนนคอนกรีตเป็นบางจุด ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก หากต้องขับขี่รถในพื้นที่มีน้ำขัง

อาการนี้เราเรียกว่า “อาการเหินน้ำ” ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.liekr.com/post_161245.html

 

อย่างไรก็ตามปัญหาน้ำขังบนท้องถนนอาจมีหลายๆปัจจัยเป็นตัวเสริม ทำให้ถนนหรือการระบายน้ำอาจมีจุดที่ยังมีอุปสรรคขัดขวางในการแก้ไขปัญหาอยู่

แต่ส่ิงหนึ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรพึงระวัง คือการไม่ประมาท และมีสติในการขับขี่พาหนะอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม ขับรถผ่านแอ่งน้ำ..เรื่องอันตรายที่ควรระวัง

https://www.autodeft.com/deftanswer/ขับรถผ่านแอ่งน้ำเรื่องอันตรายที่ควรระวัง

ซ่อมพื้นเป็นแอ่ง แก้ไขน้ำขัง

ปัญหาน้ำขังของพื้นลายคอนกรีตจะพบเห็นช่วงหน้าฝนพื้นลานคอนกรีตโรงสีข้าวมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจำทำให้พื้นทรุดเป็นแอ่ง

แก้ไขพื้นเป็นแอ่ง น้ำขัง  ด้วยการฉีดสาร PU  ยก-ปรับระดับพื้นแล้วไล่น้ำออก

ขั้นตอนการแก้น้ำขัง

สำรวจ แก้พื้นน้ำขัง

1.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดับพื้นหน้างานเพื่อนำประเมินการฉีด PU

เจาะ แก้น้ำขัง

2. เจาะรูขนาด 16 มม. ให้ทุละพื้นลานคอนกรีต

ฉีด PU ซ่อมพื้นเป็นแอ่ง แก้น้ำขัง

3. ฉีด PU เติมโพรงให้เต็ม สารจะขยายตัวยกพื้นขึ้นและไล่น้ำออกจนแห้ง

ปิดรูด้วยปูนแห้งเร็ว

4. ปิดรูที่เจาะด้วยปูนแห้งเร็วป้องกันน้ำเข้า

ภาพก่อน-หลังทำงาน

แก้น้ำขัง-ก่อน

ก่อน

หลัง

ซ่อมพื้นโรงงานทรุด ยกพื้นโรงงาน ระยอง

แก้พื้นทรุด โรงงานอมตะซิตี้

งานแก้พื้นทรุด เนื่องจากโกดังเก็บสินค้ามีชั้นวางของหลายชั้นทำให้พื้นต้องรับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลา ส่งผลทำให้พื้นคอนกรีตเกิดการทรุดตัว เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง เราสามารถแก้ไขพื้นทรุดด้วยวิธีฉีดสารเรซินเติมโพรงและบดอัดดินให้แน่น จากนั้นจะสามารถยกพื้นขึ้นมาให้เรียบเสมอได้ ไม่ต้องทุบทำใหม่ ไม่ต้องเคลื่อนย้ายของออก

ขั้นตอนการยกปรับระดับพื้นคอนกรีต

แก้พื้นทรุด โรงงานระยอง

ก่อนทำงาน

แก้พื้นโรงงานทรุด

หลังทำงาน

แก้พื้นโรงงาน โกดังทรุด

ก่อนทำงาน

หลังทำงาน

งานแก้พื้นถนนทรุดโรงงาน ระยอง

งานแก้พื้นทรุด ถนนในโรงงาน จังหวัดระยอง เนื่องจากโกดังสินค้ามีรถบรรทุกวันผ่านตลอดเวลาทำให้พื้นถนนทรุดตัว 5 จุด ใช้วิธีแก้ไขด้วยการฉีดโฟม PU เติมโพรงใต้พื้นคอนกรีตแล้วยกพื้นขึ้นมา ประหยัดเวลา ไม่ต้องทุบทำใหม่

ขั้นตอนการยกปรับระดับพื้นคอนกรีต

แก้ไขพื้นถนนทรุด
ซ่อมแซมพื้นถนนทรุด
ยกพื้นถนนโรงงานทรุด

By |2018-03-14T12:22:31+07:00มีนาคม 14th, 2018|ซ่อมพื้นถนนทรุด|0 Comments

เสริมความแข็งแรงใต้ฐานเครื่องจักร จ.นครราชสีมา

เสริมความแข็งแรงฐานเครื่องจักร

ฐานเครื่องจักรโรงงานเกิดการสั่นสะเทือน เนื่องจากชั้นดินใต้คอนกรีตเริ่มมีโพรง ต่อไปจะทำให้พื้นทรุดตัว เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องจักรสั่นสะเทือนได้ด้วยวิธีฉีดสารเรซิ่น (PU) เข้าไปใต้ฐานบดอัดชั้นดินจนแน่น ไม่ต้องย้ายเครื่องจักรออก ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย รับประกันงาน

ขั้นตอนการเสริมความแข็งแรงใต้ฐานราก

ภาพการทำงาน

ฐานเครื่องจักรสั่น
ฐานเครื่องจักรสั่น
ฐานเครื่องจักรสั่น

By |2018-03-14T10:39:03+07:00กุมภาพันธ์ 21st, 2018|เสริมความแข็งแรงชั้นดิน|0 Comments

ยกปรับระดับฐานแทงค์สารเคมีทรุดเอียง จ.ระยอง

แทงค์เอียง

ฐานแทงค์สารเคมีทรุดเอียงเนื่องจากบรรจุสารเคมีอยู่ตลอดเวลา และมีรางระบายน้ำซึมเข้าใต้ฐานทำให้ชั้นดินอ่อนตัว เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง สามารถแก้ไขปัญหาแทงค์ทรุดเอียงได้ ด้วยวิธีฉีดสารเรซิ่น (PU) ลงไปเติมโพรงใต้ฐานจนเต็มแล้วยก ปรับระดับฐานที่ทรุดขึ้นมาจนเรียบเสมอ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย

ภาพการทำงาน

ยก ปรับระดับแทงค์เอียง
ยก ปรับระดับแทงค์เอียง
ยก ปรับระดับแทงค์เอียง
ยก ปรับระดับแทงค์เอียง

By |2018-02-26T00:02:10+07:00กุมภาพันธ์ 21st, 2018|เสริมความแข็งแรงชั้นดิน|0 Comments

ฉีดอุดรอยน้ำรั่วซึมลานจอดรถชั้นใต้ดิน จ.อยุธยา

ฉีดโฟมอุดน้ำไหล

งานฉีดอุดรอยน้ำรั่วซึมลานจอดรถชั้นใต้ดิน แก้ปัญหาน้ำซึมจากใต้พื้นของห้างสรรพสินค้าจังหวัดอยุธยา ช่วงฝนตกมีน้ำแทรกจากท่อระบายน้ำทำให้พื้นลานจอดรถมีน้ำขังเป็นบริเวณกว้าง เทสล่า เอ็นจิเนียริ่งได้เข้าแก้ไขด้วยการฉีดสารเรซิ่นเติมโพรงและอุดไม่ให้น้ำที่รั่วออกมา ผลที่ได้ไม่มีน้ำซึมจากใต้พื้น ช่วยให้เจ้าของกิจการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

By |2018-02-26T00:02:41+07:00กุมภาพันธ์ 14th, 2018|ฉีดอุดรอยน้ำรั่วซึม|0 Comments

งานแก้ไขพื้นโกดังสินค้าทรุด จ.ระยอง

ซ่อมพื้นโกดังทรุด

งานยกปรับระดับพื้นโกดังเก็บสินค้าทรุด จังหวัดระยอง สาเหตุเกิดจากขั้นตอนการบดอัดดินในขณะก่อสร้างไม่แน่นพอ อีกทั้งพื้นต้องแบกรับน้ำหนักของสิ้นค้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการทรุดตัว แก้ไขด้วยเทคโนโลยีใหม่ ฉีด PU โฟมชนิดแข็งพิเศษไม่ต้องทุบทำใหม่ ไม่ต้องปิดการผลิต

ขั้นตอนการยกปรับระดับพื้นคอนกรีต

พื้นโกดังสินค้าทรุด
ยกพื้นโกดังโรงงานทรุด
By |2018-03-15T00:14:46+07:00กุมภาพันธ์ 12th, 2018|ซ่อมพื้นโรงงานทรุด|0 Comments