About [email protected]

This author has not yet filled in any details.
So far [email protected] has created 63 blog entries.

เทสล่าเอ็นจิเนียริ่ง จัดกิจกรรมสัมนาภายในองค์กร ครั้งที่ 1

teslaEngineering

      บริษัทเทสล่าเอ็นจิเนียริ่ง จัดกิจกรรมสัมนาภายในองค์กร หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการสร้างพลังทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตให้ก้าวยผ่านความล้มเหลวไปสู่ความหวัง เพื่อความสำเร็จถ้าเราคิดดี พูดดี และทำดี พร้อมกับสร้างแรงจูงใจต่อการทำงาน ดังนั้นการคิดเชิงบวกจะเป็นพลังในการสร้างความสำเร็จได้ ทั้งกับตนเอง เพื่อนร่วมงาน งาน และองค์กร

การสัมนาในครั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน เพื่อเรียนรู้หลักกการ การจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการคิดบวก รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก มีความเข้าใจในเพื่อนร่วมงานและองค์กรมากขึ้น เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ความประทับใจ การเสียสละ และมิตรภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร

tesla engineering
tesla engineering
tesla engineering

โดยเนื้อหาหลักสูตร เรียนรู้หลักการสร้างทัศนคติเชิงบวก วิธีปรับแนวคิดให้เป็นบวก คิดบวกคืออะไร และประโยชน์จากการคิดบวก การเปลี่ยนวิธีคิด คิดบวกกับเพื่อนร่วมงาน คิดบวกับงาน และคิดบวกกับองค์กร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยพลังความคิดบวก และสร้างจิตสำนึกในการมีเป้าหมายร่วมกัน การสื่อสารทางบวกเพื่อสร้างบรรยกาศสู่ความสำเร็จร่วมกัน สร้างจิตสำนึกในการสื่อสารที่ดี และมีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ เพื่อสร้างผลงานของหน่วยงาน และองค์กร ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ให้แก่ ลูกค้า กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ให้เกิดแนวคิดเชิงบวก สร้างจิตสำนึกรัก สามัคคี ในทีมงาน รักองค์กรด้วยใจปรารถนาอยากอยู่ร่วมกัน และพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ จากความสามัคคีของทีม

กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันรูปแบบกิจกรรมเน้นผลลัพธ์ร่วมกันดังนี้ การสร้างความสัมพันธ์ในทีมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การแนะนำและเป็นตัวอย่างที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องในการแบ่งทีม การประสานการทำงานที่ดีร่วมกันทั้งองค์กร การมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ในการทำกิจกรรม การปลูกจิตสำนึกให้รักองค์กรของตนเอง

เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง มุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากร สร้างทีม สร้างความสามัคคี เพื่อสร้างองค์กรที่แข็งแรง

tesla engineering

By |2020-11-19T14:02:37+07:00พฤศจิกายน 19th, 2020|สัมนาครั้งที่1|0 Comments

บริการปิดโพรงใต้บ้าน แก้ไขปัญหาโพรงรอบบ้าน

ปิดโพรงใต้บ้าน

ดินรอบบ้านทรุดตัว ทำให้เห็นเป็น”โพรงใต้บ้าน” วิธีการแก้ไข


วิธีการแก้ไขปัญหาโพรงรอบบ้านระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ

สาเหตุที่ทำให้ทรุดตัวของดินรอบบ้าน

การสร้างบ้าน หลังจากการถมดิน ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งโดยปกติแล้วต้องรอให้ดินที่ถมเซ็ทตัวให้แน่นเสียก่อน จึงทำการปลูกสิ่งก่อสร้างได้ เป็นสาเหตุหลักทีทำให้เกิดปัญหาโพรงรอบบ้าน การทรุดตัวของดินที่ต่ำกว่าระดับคานจนเกิดเป็นช่องโหว่ให้เห็นนั้น เป็นที่หน้ากังวลใจของคนเป็นเจ้าของบ้านเป็นอย่างมาก นอกจากทำให้ทัศนียภาพของบ้านไม่สวยงามแล้ว ยังอาจทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อันตราย เช่นสัตว์มีพิษเป็นต้น ยังเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคที่มาจากนำ้ฝนทีขังบริเวณใต้โพรงบ้านได้อีกด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีอัตราการยุบตัวของดินทุกๆปี ปีละ 1-2 เซนติเมตร และยุบตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันมีการสูบน้ำบาดาลไปใช้อย่างต่อเนื่อง และนั่นจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่เร่งให้ดินด้านใต้เกิดการยุบตัวมากขึ้นไปอีก นี้จึงเป็นเหตุผล ที่ทำให้พบว่า บ้านในพื้นที่กรุงเทพ และ ปริมณฑล มีปัญหาการทรุดตัว และ เกิดโพรงเป็นส่วนใหญ่ เป็นปัญหาที่หลายบ้านต้องหาวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะหากปล่อยทิ้ง อาจเป็นอันตรายต่อคนในบ้านได้

ปิดโพรงบ้าน
ปิดโพรงบ้าน
ปิดโพรงบ้าน

บริการ”เติมเต็มโพรงด้านใต้” ด้วย วิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน

บริษัทเทสล่าเอ็นจิเนียริ่ง ผู้ให้บริการซ่อมพื้นทรุดและการปิดโพรง ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีจากต่างประเทศเรียกว่า วิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน หรือ PU เข้าไปเติมเต็มโพรงด้านใต้จนเต็ม ซึ่งตัวสาร PU จะมีความแตกต่างจาก PU From ที่ใช้ในบ้านทั่วไป จะมีคุณสมบัติในการขยายตัวสูง 7- 10 เท่าภายในเวลา 10 วินาที มีลักษณะเบาแข็งแรงและทนทาน PU มีน้ำหนัก ~65-100 kgs / 1 Cubic meter ไม่รวมตัวกับน้ำ สามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ เข้ามาช่วยในการซ่อมแซมเติมเต็มโพรงใต้บ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นวัตกรรมการฉีดสาร PU เติมเต็มโพรงใต้บ้านนี้ เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในต่างประเทศมาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี

ขั้นตอนการปิดโพรงด้วยวิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน

ปิดโพรงใต้บ้าน
 • ทางทีมงานนำรถปฏิบัติการเข้าพื้นที่หน้างาน โดยทั้งนี้ การปิดโพรงด้วยการใช้สารPU จะคิดตามปริมาณสารเคมีที่ใช้จริงตามหน้างาน สามารถตรวจสอบปริมาณสารเคมี โดยการเช็คปริมาณสารได้จากมิตเตอร์บนรถปฏิบัติการ ซึ่งทางลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จริง และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการฉีดอุดโพรงให้อยู่ปริมาณตามที่ต้องการ
ปิดโพรงใต้บ้าน
 • ทางทีมงานทำการลากสายฉีด ขนาด 90 เมตร และเริ่มทางการฉีดปิดโพรงรอบบ้าน ด้วยความยาวของสาย ทำให้การปิดโพรงด้วยPU สามารถเข้าถึงได้แม้ในที่แคบ และสามารถเคลื่อนย้ายสายเพื่อฉีดอุดโพรงได้โดยรอบตัวบ้าน
ปิดโพรงใต้บ้าน
 •  ทางทีมงานเริ่มทำการฉีดสารโพลียูรีเทนเพื่อทำการอุดโพรงรอบบ้าน โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการฉีดเฉพาะขอบด้านนอก ซึ่งตัวสาร PU จะมีลักษณะเบาแข็งแรงและทนทาน จะเข้าไปทำการยึดเกาะใต้แนวคานของตัวบ้าน PU จะเข้าไปลึกจากขอบกำแพงประมาณ 50 ซม. ทำให้เมื่อระยะเวลาผ่านไป ดินรอบบ้านอาจเกิดการทรุดตัวลง สาร PU ยังคงเกาะขอบกำแพงไว้ จึงไม่สามารถมองเห็นเป็นรองได้ แต่จะเห็นเป็นเนื้อ PU อยู่
ปิดโพรงใต้บ้าน
 • เมื่อทำการฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะทำการตัดPUที่เป็นส่วนเกินออก เพื่อความสวยงาม หรือทางลูกค้าไม่ต้องการให้ตัดPUออก สามารถนำดินมากลบไว้เพื่อความสวยงามได้

อายุการใช้งาน PU มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงหรือคนในบ้าน
ไม่มีกลิ่นเหม็น มีคุณสมบัติไม่รวมตัวกับน้ำ Hydrophobic (กันน้ำ)

ข้อดีของการปิดโพรงบ้าน ด้วยการฉีดสารโพลียูรีเทน

ปิดโพรงใต้บ้าน
 1. สาร PU มีลักษณะเบาแข็งแรงและทนทาน ซึ่งข้อดีของสารชนิดนี้ จะไม่ไปเพิ่ม dead load ให้กับพื้นดินรอบตัวบ้านหรือ ด้านใต้บ้านให้ทรุดตัวลงไปอีก
 2. สะดวกรวดเร็ว สามารถจบงานภายใน 1 วัน
 3. พื้นที่หน้างานไม่สกปรก เลอะเทอะ หรือมีฝุ่นให้กวนใจ
 4. การปรับปรุงโพรงรอบบ้าน ที่ไม่มีเสียงดังรบกวนคนในบ้าน หรือเพื่อนบ้าน

ขั้นตอนการให้บริการ เติมเต็มโพรงใต้บ้าน ด้วยการฉีดสารโพลียูรีเทน

ปิดโพรงใต้บ้าน
 • สอบถามข้อมูลบริการ โดยทางลูกค้าส่งภาพหน้างานลักษณะโพรงรอบบ้าน ด้วยการนำตลับเมตรมาทำการวัดความลึก ความสูง และความยาวของโพรง เพื่อส่งมาประเมินราคาการเข้าหน้างานให้เบื้องต้นได้คะ
ปิดโพรงใต้บ้าน
 • ทำการนัดหมายเข้าสำรวจหน้างาน เพื่อประเมินราคาในการอุดโพรงใต้บ้าน อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปิดโพรงใต้บ้าน
 • ทำการเสนอราคา รอการอนุมัติ และนัดหมายเข้าพื้นที่หน้างาน
ปิดโพรงใต้บ้าน
 • ทีมงานเข้าหน้างาน ทำการฉีดอุดโพรงตามจุดที่กำหนดไว้ เก็บรายละเอียดพื้นที่หน้างาน สามารถจบงานภายใน 1 วัน

ตัวอย่างผลงานการปิดโพรงด้วยสารโพลียูรีเทน

ปิดโพรงใต้บ้าน

ตัวอย่างผลงานการสำรวจปิดโพรงด้วยสารโพลียูรีเทน ระยะเวลา 1 ปี

ปิดโพรงใต้บ้าน
ปิดโพรงใต้บ้าน
ปิดโพรงใต้บ้าน

เทสล่าเอ็นจิเนียริ่ง ผู้ให้บริการการปิดโพรงใต้บ้าน ด้วยนวัตกรรมการฉีดสารโพลียูรีเทน ยินดีให้คำปรึกษาแก่ ทุกท่านที่สนใจบริการโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งทางลูกค้าสามารถส่งภาพหน้างาน บ้านของท่านมาปรึกษากับทีมงานได้ช่องทางการติดต่อเทสล่ามีทีมให้คำปรึกษาแก่ด้วยความเป็นมิตร

และพร้อมขอเสนอโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านที่สนใจใช้บริการคะ


ปรึกษาปัญหา  กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


  Share This Story, Choose Your Platform!

  By |2020-09-14T16:10:18+07:00กรกฎาคม 30th, 2020|ปิดโพรงใต้บ้าน|0 Comments

  เติมเต็มโพรงใต้พื้นคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีฉีดสารโพลียูรีเทน เพื่อชะลอการทรุดตัว

  โพรง

  เติมเต็มโพรงใต้พื้นคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีฉีดสารโพลียูรีเทน เพื่อชะลอการทรุดตัว

  By |2020-07-23T11:21:36+07:00กรกฎาคม 23rd, 2020|Void filling house|0 Comments

  ปิดโพรงรอบบ้าน ด้วยเทคโนโลยีฉีดสารโพลียูรีเทน

  ปิดโพรงบ้าน

  ฉีดอุดโพรงรอบบ้าน ด้วยสารโพลียูรีเทน

  ปิดโพรงบ้าน

  ภาพหลังจากทำการฉีดเสร็จ

  ปิดโพรงบ้าน

  ทำการตัดแต่งส่วนที่เกินออกด้วยเลื่อยไฟฟ้า

  ภาพ BEFORE AFTER การฉีดอุดโพรงรอบบ้าน

  ปิดโพรงบ้าน
  ปิดโพรงบ้าน
  By |2020-07-23T11:06:43+07:00กรกฎาคม 23rd, 2020|Void filling house|0 Comments

  ซ่อมแซมพื้นถนนทรุด

  • ยกปรับระดับพื้นถนนคอนกรีตทรุด

  • ฉีดสารเรซิ่นเติมโพงคอสะพาน

  • ซ่อมแซมรอยแตกร้าวพื้นถนน

  ซ่อมแซมพื้นทรุด บริเวณลานจอดรถขนส่งสินค้า

  งานยกปรับ ระดับ พื้นคอนกรีต บริเวณลานจอดรถขนส่งสินค้า บริเวณดังกล่าวเกิดการทรุดตัวของพื้นคอนกรีตเนื่องจากรับน้ำหนักของรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมาก ที่ขับผ่านบริเวณนี้ตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังมีน้ำอยู่ใต้คอนกรีต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้พื้นดินด้านใต้มีการทรุดตัวและเกิดเป็นโพรง [...]

  ซ่อมพื้นถนนทรุด ยกปรับระดับถนนคอนกรีตในนิคมอุตสาหกรรม

  งานซ่อมพื้นถนนทรุด ยก-ปรับระดับพื้นถนน แก้ไขปัญหาน้ำขังบนพื้นถนน   ปัญหาหลักของการทรุดตัวของถนน เกิดจากหลายปัจจัย เช่น การสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ [...]

  ซ่อมพื้นเป็นแอ่ง แก้ไขน้ำขัง

  ปัญหาน้ำขังของพื้นลายคอนกรีตจะพบเห็นช่วงหน้าฝนพื้นลานคอนกรีตโรงสีข้าวมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจำทำให้พื้นทรุดเป็นแอ่ง แก้ไขพื้นเป็นแอ่ง น้ำขัง  ด้วยการฉีดสาร PU  ยก-ปรับระดับพื้นแล้วไล่น้ำออก โดยไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่ ขั้นตอนการแก้น้ำขัง [...]

  งานแก้พื้นถนนทรุดโรงงาน ระยอง

  งานแก้พื้นทรุด ถนนในโรงงาน จังหวัดระยอง เนื่องจากโกดังสินค้ามีรถบรรทุกวันผ่านตลอดเวลาทำให้พื้นถนนทรุดตัว 5 จุด ใช้วิธีแก้ไขด้วยการฉีดโฟม PU [...]

  งานยกพื้นถนนคอนกรีตทรุด จ.ชลบุรี

  งานยกพื้นถนนคอนกรีตทรุด ในโรงงานงานจังหวัดชลบุรี พื้นถนนทางเข้าหน้าโรงงานเกิดการทรุดตัวเนื่องจากมีรถบรรทุกหนักเข้า-ออกตลอด แก้ไขด้วยการฉีดสารเรซิ่นขยายตัวสูงลงใต้พื้น ฉีดยกจนพื้นขึ้นมาเรียบเสมอ   ขั้นตอนการยกปรับระดับพื้นคอนกรีต [...]

  ยก ปรับระดับพื้นถนนคอนกรีตทรุด จ.สระบุรี

  ยก ปรับระดับพื้นถนนคอนกรีตทรุด เนื่องจากโรงงานมีรถบรรทุกหนัก วิ่งเข้า-ออกตลอดเวลา ทำให้พื้นคอนกรีตเกิดการทรุดตัวแล้วมีน้ำขัง ทำให้พื้นจะทรุดตัวลงเรื่อยๆ เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง แก้ไขด้วยการฉีดสารเรซิ่นเติมโพรงแล้วยกพื้นที่รุดขึ้นมาได้ [...]

  By |2020-07-22T17:18:54+07:00กรกฎาคม 22nd, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

  ซ่อมแซมโรงงานอุตสหกรรม

  • แก้ไขพื้นโรงงานทรุด  ซ่อมพื้นโกดังทรุด ยกปรับระดับพื้นและฐานเครื่องจักรทรุด ฐานแทงค์เอียง

  • แก้พื้นถนนคอนกรีตทรุด ยกปรับระดับถนน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
  • เสริมสร้างความแข็งแรงให้ชั้นดินพื้นโรงงาน ฐานเครื่องจักร แก้ไขฐานเครื่องจักรสั่นสะเทือน

  • ซ่อมแซมรอยแตกร้าวพื้นคอนกรีต ซ่อมขอบ JOIN แตก
  • ฉีดโฟมอุดรอยน้ำรั่วซึมน้ำใต้ดิน
  ซ่อมพื้นทรุด

  แก้ไขปัญหาโกดังสินค้าทรุด สปป.ลาว

  ซ่อมพื้นโกดังทรุด เสริมความแข็งแรงให้ชั้นดิน บริเวณพื้นที่โกดังสินค้า  นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว โกดังสินค้าหรือคลังสินค้าเป็นพื้นที่สำคัญจุดหนึ่งในระบบงานการผลิต โกดังสินค้าจะทำหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้า ระหว่างรอกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิต [...]

  ซ่อมแซมพื้นทรุด บริเวณลานจอดรถขนส่งสินค้า

  งานยกปรับ ระดับ พื้นคอนกรีต บริเวณลานจอดรถขนส่งสินค้า บริเวณดังกล่าวเกิดการทรุดตัวของพื้นคอนกรีตเนื่องจากรับน้ำหนักของรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมาก ที่ขับผ่านบริเวณนี้ตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังมีน้ำอยู่ใต้คอนกรีต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้พื้นดินด้านใต้มีการทรุดตัวและเกิดเป็นโพรง [...]

  ฉีดอุดโพรงใต้พื้นโรงงาน

  แก้ไขปัญหาโพรงจากการทรุดตัว บริเวณพื้นที่รอบโรงงาน โรงงานของคุณกำลังประสบปัญหา พื้นโรงงานทรุด ทำให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นคอนกรีต พื้นที่โดยรอบโรงงาน มีการทรุดตัวต่ำกว่าระดับคาน จนทำให้เกิดโพรงใต้พื้นคอนกรีตเป็นช่องโหว่ [...]

  ซ่อมพื้นเป็นแอ่ง แก้ไขน้ำขัง

  ปัญหาน้ำขังของพื้นลายคอนกรีตจะพบเห็นช่วงหน้าฝนพื้นลานคอนกรีตโรงสีข้าวมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจำทำให้พื้นทรุดเป็นแอ่ง แก้ไขพื้นเป็นแอ่ง น้ำขัง  ด้วยการฉีดสาร PU  ยก-ปรับระดับพื้นแล้วไล่น้ำออก โดยไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่ ขั้นตอนการแก้น้ำขัง [...]

  ซ่อมพื้นโรงงานทรุด ยกพื้นโรงงาน ระยอง

  งานแก้พื้นทรุด เนื่องจากโกดังเก็บสินค้ามีชั้นวางของหลายชั้นทำให้พื้นต้องรับน้ำหนักอยู่ตลอดเวลา ส่งผลทำให้พื้นคอนกรีตเกิดการทรุดตัว เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง เราสามารถแก้ไขพื้นทรุดด้วยวิธีฉีดสารเรซินเติมโพรงและบดอัดดินให้แน่น จากนั้นจะสามารถยกพื้นขึ้นมาให้เรียบเสมอได้ ไม่ต้องทุบทำใหม่ ไม่ต้องเคลื่อนย้ายของออก [...]

  ฉีดอุดรอยน้ำรั่วซึมลานจอดรถชั้นใต้ดิน จ.อยุธยา

  งานฉีดอุดรอยน้ำรั่วซึมลานจอดรถชั้นใต้ดิน แก้ปัญหาน้ำซึมจากใต้พื้นของห้างสรรพสินค้าจังหวัดอยุธยา ช่วงฝนตกมีน้ำแทรกจากท่อระบายน้ำทำให้พื้นลานจอดรถมีน้ำขังเป็นบริเวณกว้าง เทสล่า เอ็นจิเนียริ่งได้เข้าแก้ไขด้วยการฉีดสารเรซิ่นเติมโพรงและอุดไม่ให้น้ำที่รั่วออกมา ผลที่ได้ไม่มีน้ำซึมจากใต้พื้น ช่วยให้เจ้าของกิจการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย [...]

  งานแก้ไขพื้นโกดังสินค้าทรุด จ.ระยอง

  งานยกปรับระดับพื้นโกดังเก็บสินค้าทรุด จังหวัดระยอง สาเหตุเกิดจากขั้นตอนการบดอัดดินในขณะก่อสร้างไม่แน่นพอ อีกทั้งพื้นต้องแบกรับน้ำหนักของสิ้นค้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการทรุดตัว แก้ไขด้วยเทคโนโลยีใหม่ ฉีด PU [...]

  By |2020-07-22T17:14:17+07:00กรกฎาคม 22nd, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

  แก้ไขปัญหางานบ้าน

  • แก้ไขพื้นโรงจอดรถทรุดตัว ยกปรับระดับพื้นคอนกรีตหน้าบ้าน พื้นสระว่ายน้ำ

  • ยกปรับระดับพื้นถนนทรุดในหมู่บ้าน

  • ฉีดโฟมอุดรอยน้ำรั่วสระว่ายน้ำ

  • ฉีดโฟมปิดโพรงใต้ถุนบ้านป้องกันน้ำเข้า ป้องกันสัตว์ แมลง เข้าไปอาศัย

  • เสริมความแข็งแรงฐานรากโครงสร้างอาคาร

  • งานกันซึมดานฟ้าอาคาร หลังคาบ้าน

  By |2020-07-23T11:24:44+07:00กรกฎาคม 22nd, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

  ยกปรับระดับพื้นโรงจอดรถ ไม่ต้องทุบพื้นทำใหม่

  พื้นโรงจอดรถทรุด

  แก้ไขปัญหาพื้นโรงจอดรถทรุด ด้วยการฉีดสารโพลียูรีเทน

  พื้นโรงจอดรถทรุด
  พื้นโรงจอดรถทรุด
  พื้นโรงจอดรถทรุด

  ลักษณะพื้นที่หน้างานก่อนทำการปรับปรุง

  พื้นโรงจอดรถทรุด

  ทำการเก็บระดับพื้นที่ก่อนทำการปรับปรุง

  พื้นโรงจอดรถทรุด

  ทำการสกัดพื้นคอนกรีตออก

  พื้นโรงจอดรถทรุด
  พื้นโรงจอดรถทรุด

  ทำการตัดคอนกรีตให้เป็นอิสระ

  พื้นโรงจอดรถทรุด

  ทำการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ทุกๆ 1.5 เมตร เพื่อใช้ในการฉีดสาร PU โฟม ปรับระดับยกพื้นที่ทรุดตัว

  พื้นโรงจอดรถทรุด

  ทำการติดตั้งเครื่องมือวัดระดับแบบเลเซอร์ ตรวจสอบการขยับตัวโครงสร้าง ทุกๆ 0.5 mm. เมื่อพื้นที่ทรุดตัวถูกปรับยกขึ้นมา

  พื้นโรงจอดรถทรุด
  พื้นโรงจอดรถทรุด
  พื้นโรงจอดรถทรุด

  ทำการฉีดสารขยายตัวสูง PU โฟมเข้าไปเติมเต็มโพรงด้านใต้พื้นผิวทางคอนกรีต คุณสมบัติของสารโพลียูรีเทนจะแทรกตัวไปตามช่องว่างของชั้นดิน และรวมตัวกับดิน หิน ทราย

  เมื่อสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จะสามารถยกพื้นที่ทรุดขึ้นมาได้

  พื้นโรงจอดรถทรุด

  พื้นหลังจากทำการยกปรับระดับเสร็จแล้ว

  พื้นโรงจอดรถทรุด

  ทำการปิดรอยแยกด้วยปูนสำเร็จชนิดแห้งเร็ว

  ภาพ BEFORE AFTER หลังจากทำการปรับปรุง

  พื้นโรงจอดรถทรุด
  พื้นโรงจอดรถทรุด
  พื้นโรงจอดรถทรุด
  พื้นโรงจอดรถทรุด
  พื้นโรงจอดรถทรุด
  พื้นโรงจอดรถทรุด

  By |2020-07-23T12:53:25+07:00กรกฎาคม 22nd, 2020|HOUSR|0 Comments
  Go to Top