ขั้นตอนการทำงาน

สำรวจการทรุดตตัวอาคาร

1.  สำรวจระดับของเสาแต่ละต้นเก็บข้อมูลเพื่อใช้วางแผนในการฉีดเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง และนำข้อมูลเปรียบเที่ยบก่อน-หลังการทำงาน

เสริมความแข็งแรงฐานรากอาคาร-1

2.  เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ลงไปยังชั้นดินที่มีปัญหา

เสริมความแข็งแรงฐานรากอาคาร-3

3.  ฝังท่อฝังท่ออลูมิเนียมขนาด 12 มม. ไปยังตำแหน่งที่ทำการปรับปรุงชั้นดิน

4.  ฉีดสารเรซิ่นผ่านท่ออะลูมิเนียมไปปรับปรุงชั้นดินใต้ฐานราก เมื่อสารเรซิ่นจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจะบดอัดดินจนแน่น

5. ควบคุมระดับควบคุมระดับโครงสร้างที่ยกขึ้นด้วยเครื่องวัดแบบเลเซอร์ ปิดรูที่เจาะด้วย non-shrink grout ทำความสะอาดแล้วเปิดพื้นที่ให้ใช้งานภายใน 15 นาที