พื้นบ้านทรุด

แก้ไขพื้นบ้านทรุด โรงจอดรถทรุด โพรงรอบบ้าน

      อัตราการทรุดตัวในประเทศไทย มีเกิดขึ้นทุกปี ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิดการทรุดตัวอันได้แก่ การใช้น้ำบาลดาล  การรับน้ำหนักจากสิ่งก่อสร้าง และการสั่นสะเทือนจากการจราจร เป็นต้น ปัจจุบันปัญหาการทรุดตัวของดิน ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายๆ ท่านอาจจะประสบปัญหา พื้นดินรอบบ้านทรุดตัว โรงจอดรถทรุด ส่วนต่อเติมบ้านทรุดตัว และ ปัญหาอื่นที่ตามมา

     การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทรุดตัว จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญ ที่ต้องรีบแก้ไข
บริษัท เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มองเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กับที่อยู่อาศัย หากไม่รีบทำการแก้ไขปรับปรุง จึงได้นำเข้า วิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหา จาก USA โดยนวัตกรรมที่เรียกว่า การฉีดสารโพลียูรีเทน ยกปรับระดับพื้นทรุด ไม่ต้องทุบพื้น ซึ่งสารโพลียูรีเทนนี้ มีคุณสมบัติที่จะช่วยแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จะช่วยในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว และรบกวนชีวิตประจำวันให้น้อยที่สุด

โฟมยกปรับระดับพื้น

วิธีการฉีดสาร Polyurethane ได้รับการวิจัยและพัฒนา ให้สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด ถึง 50 ตัน และมีการขยายตัวได้ถึง 20 เท่า   คุณสมบัติของสารโพลียูรีเทนจะแทรกตัวไปตามช่องว่างของชั้นดิน รวมตัวกับ ดิน หิน ทราย เมื่อสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จะยกพื้นที่ต่างระดับ สามารถยกได้เท่ากับของเดิมหรือตามความต้องการ วัดระดับการยกตัวของพื้นได้ด้วยเครื่องเลเซอร์ ตลอดระยะเวลาการทำงาน   ดูแลควบคุมงานทุกขั้นตอน ด้วยทีมวิศวกร

การสังเกตบ้านทรุดตัวของบ้านเบื้องต้น

 • พื้นบ้านแยกออกจากกัน พื้นโรงจอดรถ ส่วนต่อเติมบ้าน
 • ผนังบ้านร้าวเป็นรอยยาว พบเห็นโดยรอบของบ้าน
 • พื้น หรือ ผนังบ้านเอียงจนสังเกตุได้
 • โครงสร้างคานกับผนังแยกออกจากกันจนเห็นได้ชัด
 • ดินทรุดตัวรอบบ้าน จนเกิดเป็นโพรงรอบๆตัวบ้าน

การซ่อมแซมบ้านทรุด โดยวิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน

เทคโนโลยีการฉีดสารโพลียูรีเทน ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาให้สามารถรองรับน้ำหนัก และการขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และทันสมัยที่สุด วิธีการนี้ยังถูกพัฒนาต่อเนื่องนำไปสู่วิธีการฉีดแบบลึก เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับชั้นดิน และเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของดินภายใต้โครงสร้าง เทคโนโลยีนี้ ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งใน อเมริกา ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย ยาวนานมากกว่า 40 ปี

ซ่อมบ้านทรุด

จุดเด่นของวิธีการ

 • ไม่มีเสียงดัง รบกวน ก่อความรำคาญต่อคนในบ้านและเพื่อนบ้าน
 • พื้นที่ไม่เลอะ สกปรก ไม่มีฝุ่นให้กวนใจ ต่อเด็กน้อย และ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
 • สะดวกรวดเร็วเสร็จภายใน 1 วัน
 • ไม่เป็นอันตรายต่อคน และ สัตว์เลี้ยงภายในบ้าน

หลักการทำงาน

ทดสอบดินเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นทรุด

 

สำรวจสภาพชั้นดินด้วยการทดสอบ PENETROMETER TESTING ด้วยเครื่อง Cone Penetrometer Test

แก้ไขพื้นทรุด

 

การวัดค่าระดับ เพื่อการตรวจเช็คทิศทางการเอียงเทของพื้นที่สำรวจ และเพื่อการลำดับแผนการสำรวจในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนการฉีดสารPUแก้ไขปัญหาพื้นทรุด01

ทำการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ทุกๆ 1.5 เมตร เพื่อใช้ในการฉีดสาร PU โฟม ปรับระดับยกพื้นที่ทรุดตัว

ซ่อมพื้นบ้านทรุด

ฉีดสารขยายตัวสูง PU โฟมเข้าไปปิดโพรงใต้พื้นผิวทางคอนกรีต ตรวจสอบการขยับตัวโครงสร้าง ทุกๆ 0.5 mm. เมื่อพื้นที่ทรุดตัวถูกปรับยกขึ้นมา

ขั้นตอนการฉีดสารPUแก้ไขปัญหาพื้นทรุด03

การขยายตัวของสารโพลียูรีเทน ทำให้สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง 50 ตันต่อตารางเมตร

การฉีดโพรงอุดรอบบ้าน

ปิดโพรงรอบบ้าน
โพรงรอบบ้าน
แก้โพรงบ้าน
แก้โพรงบ้าน

หลายท่านกำลังประสบปัญหา บ้านทรุดเป็นโพรง เนื่องจากดินทรุด ไหลเข้าไปใต้ตัวบ้านเป็นสิ่งที่พบบ่อยหลังจากหมดฤดูฝนหรือบ้านที่ผ่านการน้ำท่วมมาก่อน ปัญหาที่ตามมา บ้านที่มีการทรุดตัวจนเกิดเป็นโพรงรอบบ้าน จะกลายเป็นที่อยู่อาศัย ของสัตว์ร้ายมีพิษ ซึ่งสร้างปัญหาให้กับผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก

ปิดโพรงใต้อาคารเพื่อ…?

 • ขยะมูลฝอยที่สะสมอยู่ใต้บ้านหรืออาคาร
 • สัตว์มีพิษ หรือ สัตว์ที่เป็นพาหนะนำเชื้อโรค
  ที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ใต้บ้านหรืออาคาร
 • แหล่งเพาะเชื้อโรค ที่มากับ น้ำใต้ดิน น้ำฝน
  หรือน้ำเสียจากอาคาร ที่จะไหลเข้าไป
  สะสมอยู่ใต้บ้านหรืออาคาร

การยกปรับระดับพื้นทรุด โดยวิธีการฉีดสารโพลียูรีเทน

พื้นโรงจอดรถทรุด

 

พื้นโรงจอดรถทรุดเป็นแอ่งกระทะ

โรงจอดรถทรุด
พื้นบ้านทรุด

เสริมความแข็งแรงให้กับชั้นดินใต้ฐานรากบ้าน เพื่อชะลอการทรุดตัว

ซ่อมบ้านแตกร้าว
ซ่อมบ้านทรุด
เสริมฐานราก

 

สารโพลียูรีเทนจะทำการบดอัดดินด้านใต้จนแน่น ทำให้วิธีการฉีดสารโพลียูรีเทนสามารถช่วยชะลอการทรุดตัวของบ้านได้อีกทางหนึ่ง


ปรึกษาปัญหา พื้นทรุด กับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ